2018 оны 5 сард шинээр болон 5, 10 дахь жилийн үндсэн сургалтад хамрагдаж материалаа өгсөн бага ангийн багш нарын багшлах эрхийн үнэмлэх гарсан тул НБГ-ын 505 тоот өрөөнөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд ирж авна уу. Зарыг цааш нь дамжуулаарай.


2018 оны 5 сард шинээр  болон  5, 10 дахь жилийн үндсэн сургалтад хамрагдаж материалаа өгсөн бага ангийн багш нарын багшлах эрхийн үнэмлэх гарсан тул  НБГ-ын 505 тоот өрөөнөөс ирж авна уу. Зарыг цааш нь дамжуулаарай.

ЭХЗХ-той хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй

“Эрчим хүчний хэмнэлт, зохистой хэрэглээ” сэдэвт

сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр

Зорилго: Эрчим хүчний хэмнэлтийн хууль, эрчим хүчний хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн ЕБС-ийн бага ангийн сургагч багш нарыг “Эрчим хүчний хэмнэлт, зохистой хэрэглээ” сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, менежментээр хангах

Хамрах хүрээ : Нийслэлийн бага боловсролын 381 сургагч багш

Хугацаа: 2018.01.29-30

Хаана: БГД+ХУД+ЧД=50-р сургууль, БЗД+НД+БНД=48-р сургууль, СХД+СБД=45-р сургууль дээр явагдана.

Хугацаа

2018.01.29 Даваа гараг

09.00-09.30

Оролцогчдыг бүртгэх

09.30-11.00

Эрчим хүчний хэмнэлтийн хууль болон бусад эрх зүйн зохицуулалт

ЭХЗХ-ны Эрчим хүч хэмнэлтийн газрын дарга Ц.Атаржаргал

НБГ-ын мэргэжилтэн Л.Уртнасан

11.00-11.20

Цайны завсарлага

11.20-13.00

Эрчим хүчний эх үүсвэр, үйлдвэрлэл, хэмнэлт /лекц/

ЭХЗХ-ны Эрчим хүч хэмнэлтийн газрын дарга Ц.Атаржаргал

13.00-14.00

Үдийн хоол

14.00-16.00

Эрчим хүчний хэмнэлт, зохистой хэрэглээ” 1-5-р ангийн сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга

НБГ-ын мэргэжилтэн Л.Уртнасан

ЭХХГ-ын мэргэжилтэн Д.Наранцэцэг

16.00-16.20

Цайны завсарлага

16.20-17.30

1-5-р ангийн хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн тогтолцоо дадлага ажил

Сургагч багш нар

Хугацаа

2018.01.30 Мягмар гараг

09.00-09.30

Оролцогчдыг бүртгэх

09.30-11.00

“Эрчим хүчний үүсэл” үзүүлэх хичээл заах, хэлэлцүүлэг, заах арга зүйг сайжруулах дадлага ажил

Сургагч багш нар

11.00-11.20

Цайны завсарлага

11.20-13.00

“Эрчим хүчний үйлдвэрлэл” үзүүлэх хичээл заах, хэлэлцүүлэг, заах арга зүйг сайжруулах дадлага ажил

Сургагч багш нар

13.00-14.00

Үдийн хоол

14.00-16.00

“Эрчим хүчний хэмнэлт” үзүүлэх хичээл заах, хэлэлцүүлэг, заах арга зүйг сайжруулах дадлага ажил

Сургагч багш нар

16.00-16.20

Цайны завсарлага

16.20-17.30

Туршлага сургамж, цаашдын түгээн дэлгэрүүлэлт /сургуульд заах сургалтын хөтөлбөр боловсруулах/

БАГА АНГИЙН БАГШ НАРЫН СПОРТ НААДМЫН УДИРДАМЖ

2018 оны 01-р сарын 25 Нийтэлсэн Urtnasan

БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАРЫН УЛАМЖЛАЛТ СПОРТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Улаанбаатар хот 2018.01.17

 Нэг: Тэмцээний зорилго

Бага ангийн багш нарын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, спортын ур чадварыг дээшлүүлэх, эв нэгдэл, идэвхтэй хөдөлгөөнийг хэвшүүлэх, спортоор тэргүүлэгч багш нарын баг хамт олныг шалгаруулах, нийслэлийн мэргэжлийн багш нарын тэмцээнд оролцох баг тамирчдыг бүрдүүлэхэд тэмцээний гол зорилго оршино.

 Хоёр: Хамрах хүрээ

Тэмцээнд 9 дүүргийн ЕБС-ийн энэ хичээлийн жилд ажиллаж байгаа зөвхөн бага ангийн үндсэн багш нар оролцоно.

 Гурав: Тэмцээний хугацаа

Тэмцээнийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 09:00 цагаас Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн спорт зааланд зохион байгуулна. Дүүргийн Боловсролын хэлтсүүд хамтран оролцоно.

 Дөрөв: Тэмцээний төрөл, бүрэлдэхүүн

Тэмцээн нь дараах төрлүүдээр зохион байгуулагдана. Үүнд:

· Волейбол (Дүүрэг тус бүрээс 14 хүнтэй эмэгтэй нэг, 7 хүнтэй эрэгтэй нэг баг оролцоно. Эрэгтэй баг тамирчид байхгүй бол оролцохгүй байж болно)

· Олс таталт (Дүүрэг тус бүрээс 6 хүнтэй эрэгтэй нэг, 8 хүнтэй эмэгтэй нэг баг оролцоно. Эмэгтэй багийн нийт жин 620 кг-аас хэтрэхгүй байна.)

· Шатар (Эрэгтэй , эмэгтэй тус бүр нэг тамирчин)

· Хөгжилтэй буухиа (Дүүрэг тус бүрээс холимог баг оролцоно. 3 эрэгтэй тамирчин, 3 эмэгтэй тамирчин)

· Дартс (Бага ангийн 4 сургалтын менежер нэг баг болж оролцоно.) гэсэн спортын 5 төрлөөр явагдана.

 Тав: Тэмцээн зохион байгуулах журам:

5.1 Дүүрэг бүрээс 2018 оноос өмнө ажилд орсон бага ангийн багш нараас бүрдсэн баг оролцоно.

5.2 Тэмцээнд оролцох багууд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

· Тэмцээнд тодорхой шаардлагыг хангасан мэдүүлгийн дагуу оролцоно.

· Баг нь нэг ижил өнгийн хувцастай тэмцээнд оролцоно.

5.2 Тоглолтын хугацааг шүүгч нарын шийдвэрээр тогтооно.

5.3 Тэмцээний журам заавар зөрчиж үндсэн багшаас бусад гадны хүн тоглуулсан, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн баг тамирчдыг тэмцээнээс хасах хүртэл арга хэмжээ авна.

5.4 Бага ангийн сургалтын менежерүүдийн шилдэг хөгжөөн дэмжигчдийн багийг шалгаруулж урамшуулна. Үүнд: хувцас хэрэглэлийн жигдрэлт, хөгжөөн дэмжих багийн соёл, хүний тоо, бага ангийн багш нараа дэмжиж буй хэлбэрүүд

Зургаа.Бүртгэл

6.1. Техникийн зөвлөгөөн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны 17:00 цагаас БХО-ны 505 тоот өрөөнд болно.

6.2 . Тэмцээнд оролцох гишүүдийн мэдүүлгийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр техникийн зөвлөгөөнд ирэхдээ авчирна. Мөн бооцооны 200.000 төгрөгийг хураалгана.

6.3. Тоглогчийн мэдүүлэгт: Овог нэр, нас, хүйс, сургууль, регистрийн дугаар, хувийн дугаар, үүрэг, спортын цол, утасны дугаар зэргийг заавал багтаасан байна.
Долоо: Шагнал

Шилдэг сургууль, хамт олныг шалгаруулах:

Спортын 5 төрөл тус бүрээр болон багийн нэгдсэн дүнгийн нийлбэр оноогоор дүгнэн эхний 3 байр эзлүүлнэ.

Хөгжөөн дэмжигч сургалтын менежерүүдийн багийн шагналыг НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн хариуцна.

 Багийн дүнгээр нэгдүгээр байр:- Цом, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
Волейболын тэмцээн 6 ш Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Олс таталт тэмцээн 6 ш Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Буухиа тэмцээн 3 ш Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Дартс тэмцээн 3 ш Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Шатар- Эрэгтэй тамирчин 3 ш Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Эмэгтэй тамирчин 3 ш Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

 Нийт- 24 ш Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал


ЗОХИОН БАИГУУЛАГЧ:

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

БАГА АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД


2017 оны 12 сарын 08-ний 15.00 цагаас Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод "Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе" олимпиадын батламж өргөмжлөл гардуулах тул багш нар цугларна уу. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.
Кабинетийн хүсэлт ирүүлсэн сургуулиудыг жагсаалаа. Өөрсдийн хүсэлтээ нягтлаад үзээрэй. Энэ жагсаалтад байгаа кабинетуудыг үзнэ. Хүсэлт ирүүлсэн боловч нэр нь байхгүй сургууль байвал утсаар холбогдоорой.
БНД: Боловсрол ЦС-1 ГГЦС-4              БХД: Хангай ЦС-3
БГД: 113-3, 13-6, 19-4, 20-3, 28-14, 38-2, 40-7, 47-4, 51-7, 73-1, 93-3, Монгени-6, ОУЦС-11, Сэтгэмж-2, ЭӨЦС-6, ЭУЦС 54-5, ЭУЦС 78-8
БЗД: 102-1, 111-5, 137-4, 14-3, 33-12, 44-5, 48-15, 53-1, 79-1, 84-4, 87-8, 88-2, 97-4, Оюуны оньс-3, Амгалан ЦС-7, УББДС-9, Шавь ЦС-15, 123-2
НД: 109-2, 119-1, Чандмань-1
СБД: 16-3, 25-6, 29-3, 2-2, 3-3, 4-6, 6-11, УБ элит-1, 58-14
СХД: 104-3, 105-11, 107-3, 122-3, 123-6, 124-7, 129-4, 12-1, 134-4, 42-5, 65-3, 67-10, 74-4, 76-12, 9-4, Ирээдүй 1-р бага-3, Тольт-2, Ирээдүй 3-р бага-16
ХУД: 10-10, 114-6, 130-3, 15-3, 18-10, 26-2, 34-1, 41-8, 52-9, 59-6, 60-6, 63-1, 75-7, БУЦС-6
ЧД: 117-4, 17-6, 23-2, 24-5, 37-4, 39-10, 50-7, 57-1, 72-6

Бага ангийн багш нарын 2 дахь жилийн үндсэн сургалт 2017 оны 11 сарын 3, 4, 6-нд БГД-ийн Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль дээр 9.00-18.00 цагт болно.

3 ба 4 дэх жилийн үндсэн сургалт 2017 оны 11 сарын 7, 8, 9-нд БЗД-ийн 84-р сургууль дээр 9.00-18.00 цагт болно. Багш нар сургалтдаа бүрэн хамрагдаарай. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.

Бага ангийн сургалтын менежерүүдийн графикт сургалт 2017 оны 10 сарын 10-нд 14.00 цагаас Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль дээр болно. Бага ангийн ЗАН-ийн ахлагч нарын графикт сургалт 2017 оны 10 сарын 13-нд 14.00 цагаас Ирээдүй 1-р бага цогцолбор сургууль дээр болно. Зарыг цааш нь дамжуулаарай.
1, 5 10 жилийн багш нарын багшлах эрхийн үнэмлэх гарсан тул ирж авна уу.

Бага ангийн сургалтын менежерүүдийн анхааралд

2017 оны 09-р сарын 25 Нийтэлсэн Urtnasan
Сургуулиуд STEM сургалтын хэрэглэгдэхүүний дутуу байгаа зүйлсээ тодорхой жагсаагаад urtnasan@edub.edu.mn хаягаар яаралтай ирүүлнэ үү. 

Д/д

Сургалтын нэр

Хамрах хүрээ

Хугацаа

Байршил

1

Сургагч багш нарын сургалт

1-р ангийн сургагч багш нар

2017.08.23-24

БЗД-ийн Шавь цогцолбор сургууль

2

2-р ангийн сургагч багш нар

2017.08.22-23

3

3-р ангийн сургагч багш нар

4

4-р ангийн сургагч багш нар

5

5-р ангийн сургагч багш нар

6

Графикт сургалт

1-р ангийн багш нар

2017.08.28-30 9.00-18.00

СБД-ийн 58-р сургууль

7

2-р ангийн багш нар

2017.08.28-29 9.00-18.00

ЧД-ийн 17-р сургууль

8

3-р ангийн багш нар

2017.08.28-29 9.00-18.00

ХУД-ийн 52-р сургууль

9

4-р ангийн багш нар

2017.08.28-29 9.00-18.00

БГД-ийн 28-р сургууль

10

5-р ангийн багш нар

2017.08.28-30 9.00-18.00

СХД-ийн Ирээдүй III бага сургууль

11

Удирдлагын сургалт

Бага ангийн сургалтын менежерүүд

2017.08.25 14.00

БЗД-ийн Шинэ Монгол сургууль

Бага ангийн багш нарын сургалтыг 2017.08.28-29-нд зохион байгуулах тул сургагч багш нар 2017 оны 8 дугаар сарын 22-ний 10 цагаас Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургууль дээр цугларна уу.  Сургалтад ирэхдээ бага боловсролын цөм хөтөлбөр,  өнгөрсөн жил дааж байсан ангийн сурах бичиг авч ирнэ үү.

Хаяг:  Баянзүрх дүүрэг Кино үйлдвэрийн ард Шавь цогцолбор сургуулийн ард талын өргөтгөлийн шинэ барилга

МЭНДЧИЛГЭЭ

2017 оны 08-р сарын 17 Нийтэлсэн Urtnasan

Та бүхэндээ 2017-2018 оны шинэ хичээлийн  жилийн мэнд хүргэж, аз жаргал, эрүүл энх,  амжилт бүтээл,  энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Өнгөрсөн жил бид бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд маш олон сайхан ажлуудыг санаачлан хийж, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх үйлсэд их хувь нэмэр оруулсан билээ.  Энэ хичээлийн жилд өмнөх амжилтаа бататган улам ихийг хийж бүтээхийг зорьсон сайхан жил болно гэж найдаж байна. 

Та бүхнийг ажил үйлсээ зохицуулахад тань хэрэг болох үүднээс 8-р сард хийх зарим ажлуудаас танилцуулж байна.

Энэ хичээлийн жил сул ажлын байрны жагсаалтыг гаргаж, вебсайтаар зарлах ба шалгалтыг нь зохион байгуулахгүй болсон.

2017 оны 8-р сарын 28-29-ны өдрүүдэд  бага ангийн багш нарын хичээлийн жилийн эхний сургалт семинарыг  анги ангиар зохион байгуулахаар сургалтын хуваарь гаргаж байна.

Сургагч багш нарын сургалт 2017 оны 8-р сарын 22-24-нд БЗД-ийн Шавь цогцолбор сургууль дээр зохион байгуулна.  Бага ангийн сургагч багш нар бүрэн хамрагдаарай.

Та бүхэнд амжилт хүсье.

Бага ангийн багш нарт зориулсан STEM хэрэглэгдэхүүний сургалт 2017 оны 6 сарын 5-8-нд нийслэлийн 6 дүүрэг дээр зохион байгуулагдана. Сургалт БГД-20-р сургууль, БЗД-УББДС, СБД-16-р сургууль, СХД-Ирээдүй 3-р бага сургууль, ХУД-130-р бага сургууль, ЧД-24-р сургууль дээр 8.30-18.00 цагт тус тус болно. Нэр ирүүлсэн бага ангийн багш нар өөрийн дүүргийн сургууль дээрээ өглөө 8.30 цагт ирсэн байна. Сургалтад ирэхдээ 2 багшийн дунд Артек компанийн Багц 1, Багц 2-ыг 1ш, fishertehnik багц 1ш, нийт 3 ш багц авчирна. Бүх сургалтын менежерүүд хамрагдах ба цайны болон үдийн завсарлагаар цай, хоол өгнө. Та нартаа сургалтад тань амжилт хүсье.

Маргааш буюу 2017 оны 5 сарын 20-ны 11.00 цагаас Эрдмийн Өргөө ЦС дээр 5-р ангийн монгол хэлний олимпиадын материал засах тул анги нь олимпиадын II даваанд орсон багш нар бүрэн цугларна уу. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.