3-р ангийн багш нарын анхааралд

2014 оны 08-р сарын 22 Нийтэлсэн Urtnasan

Баянгол  дүүргийн Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургуульд болох 3-р ангийн багш  нарын сургалтын хуваарь  өөрчлөгдөж  2 сургууль дээр зохион байгуулагдах болсныг  анхаарна уу.  Зарыг  цааш дамжуулна уу.

Хугацаа Нээлт хийх хуваарь Сургалт хийх газар Хариуцах эзэн
8 сарын 25-27   9.00-18.00 БЗД + ХУД + ЧД + НД + БХД + БНД Эрдмийн Ундраа - 54 БГД
БГД + СХД + СБД Эрдмийн Ундраа - 77

БШУЯ-ны  Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөрийн  хүрээнд  зохион байгуулагдаж байгаа Бага боловсролын  цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багш нарыг агуулга, арга зүйгээр хангах  сургалтад  хамрагдах багш нар дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн доорх  хэрэглэгдэхүүнийг  өөрийн боломжоор авч ирнэ үү.  Үүнд: 

 • Усан будаг
 • Өнгийн болон  балын  харандаа 
 • Бийр
 • Өнгийн цаас
 • Цавуу
 • Порлон
 • Жижиг скоч
 • Нэг удаагийн сав
 • А3 ватум цаас
 • Чих цэвэрлэгч 1 боодол

Бага боловсролын багш нарын сургалтын хуваарь

2014 оны 08-р сарын 22 Нийтэлсэн Urtnasan
Хамрах хүрээ Хугацаа Нээлт хийх хуваарь Сургалт хийх газар
1-р ангийн багш нар 801
8 сарын 20-22 9.00-18.00 СХД+ХУД Ирээдүй 3-р бага /83/ Ирээдүй 3-р бага /83/
СБД +БНД, БХД Ирээдүй 1-р ахлах /86/
БЗД +НД Ирээдүй 2-р ахлах /81/ Ирээдүй 2-р дунд /82/
БГД +ЧД Ирээдүй 2-р дунд /82/
2-р ангийн багш нар 799
8 сарын 21-23 9.00-18.00 БГД + СХД + ЧД + БНД 44-р сургууль
БЗД + СБД + ХУД + НД + БХД
53-р сургууль
3-р ангийн багш нар 635
8 сарын 25-27 9.00-18.00 БЗД + ХУД + БНД Эрдмийн Ундраа - 54
СХД + СБД Эрдмийн Ундраа - 77
БГД + ЧД + НД + БХД
Эрдмийн Ундраа - 78
4-р ангийн багш нар 587
8 сарын 26-28 9.00-18.00 БГД + СХД + ЧД + НД + БХД 15-р сургууль
БЗД + СБД + ХУД + БНД
52-р сургууль
5-р ангийн багш нар 573 8 сарын 27-29 9.00-18.00 БГД + СХД + ЧД + НД + БХД 5-р сургууль
БЗД + СБД + ХУД + БНД 50-р сургууль

БШУЯ-аас хэрэгжүүлж буй Боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд бага боловсролын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном, агуулга, арга зүй, үнэлгээнд өөрчлөлт орж байгаатай холбогдуулан  нийслэлийн нийт бага ангийн багш нар, удирдах ажилтнуудад  2014 оны 8-р сарын 18-29-ний хооронд  доорх хуваарийн дагуу  сургалт зохион байгуулах гэж байна.  Нийт бага ангийн багш нар болон захирал сургалтын менежерүүд хуваарийн дагуу сургалтдаа бүрэн хамрагдана уу. Тайлбар: Бага ангид англи хэл, биеийн тамир, хөгжмийн хичээл заадаг багш нарын сургалтын хугацааг жич зарлаж, зохион байгуулах болно.

Хамрах хүрээ

Нийт оролцогчийн тоо

Хугацаа

Хаана

1

Нийслэлийн сургагч багш нар

129

8 сарын 14-16

НБГ

Эрдмийн өргөө ЦС

2

Боловсролын хэлтсийн дарга, захирал, сургалтын менежер

398

8 сарын 18-20

СБД

1-р сургууль

3

1-р ангийн багш нар

801

8 сарын 20-22

СХД

Ирээдүй ЦС

4

2-р ангийн багш нар

799

8 сарын 21-23

БЗД

44, 53-р сургууль

5

3-р ангийн багш нар

635

8 сарын 25-27

БГД

Эрдмийн Ундраа ЦС

6

4-р ангийн багш нар

587

8 сарын 26-28

ХУД

15, 52-р сургууль

7

5-р ангийн багш нар

573

8 сарын 27-29

ЧД

5, 50-р сургууль


Д/д Өрсөлдөх дүүрэг Код Вариант Нийт дүн Тэнцсэн эсэх Утас
оноо хувь
1 БЗД 203007 A 10.9 94.5 тэнцсэн 99717661 95147761
2 БЗД 203006 A 10.0 86.9 тэнцсэн 99938997
3 СБД 201011 Б 10.0 87.1 тэнцсэн 99003113 99958778
4 СБД 301006 Б 9.9 85.8 тэнцсэн
5 СХД 206002 A 9.4 81.7 тэнцсэн 96691666
6 БЗД 302007 Б 9.3 80.8 тэнцсэн 95013838
7 ХУД 202011 Б 9.1 79.5 тэнцсэн 88182192 88014868
8 СХД 204013 A 8.9 77.4 тэнцсэн 95043862 99121112
9 Чингэлтэй 204009 Б 8.8 76.1 тэнцсэн 96222964 94254881
10 СБД 201009 A 8.6 75.1 тэнцсэн 95604008
11 Чингэлтэй 204006 A 8.5 74.1 тэнцсэн 89989836 88773983
12 СБД 302006 Б 8.5 73.9 тэнцсэн 96600894
13 Чингэлтэй 301011 Б 8.4 72.5 тэнцсэн 88661118 99052614
14 Чингэлтэй 201006 Б 8.3 71.8 тэнцсэн 89987828 99780948
15 СХД 302004 A 8.3 71.0 тэнцсэн 86142910
16 СХД 205003 Б 8.0 69.1 тэнцсэн 88095106
17 ХУД 301013 A 8.0 69.0 тэнцсэн 91661373
18 СХД 205013 A 8.0 68.9 тэнцсэн 99958878
19 СХД 206005 Б 8.0 68.6 тэнцсэн 88896198
20 Чингэлтэй 204002 A 7.6 66.7 тэнцсэн 99060697
21 СХД 206010 A 7.6 65.4 тэнцсэн 88099177
22 СХД 201002 A 7.5 65.2 тэнцсэн 86650022 99044924
23 СХД 203009 A 7.4 64.2 тэнцсэн 95941818 95122478
24 СБД 301012 A 7.4 64.1 тэнцсэн 86624848
25 ХУД 203008 Б 7.4 64.0 тэнцсэн 99074489 96336161
26 СБД 203013 A 7.3 63.3 тэнцсэн 99753220
27 Чингэлтэй 202007 A 7.1 62.8 тэнцсэн 99501118 99614028
28 БЗД 301005 A 7.1 62.2 тэнцсэн 99975547 99977448
29 СХД 302003 A 7.1 61.9 тэнцсэн 91151202
30 БЗД 301002 Б 7.1 61.6 тэнцсэн 88064409
31 налайх 203005 Б 7.1 61.5 тэнцсэн 88957765 88662165
32 СХД 205014 A 7.0 61.5 тэнцсэн 89665688
33 Чингэлтэй 302009 A 7.0 61.1 тэнцсэн 98201058
34 СБД 203012 Б 7.0 60.5 тэнцсэн 88010984 88010983
35 БЗД 203001 A 7.0 60.2 тэнцсэн 94086858
36 БЗД 301004 A 6.9 60.1 тэнцсэн 91890348 89710348
37 СХД 206012 A 6.9 59.9 тэнцсэн 99811898
38 БЗД 201005 Б 6.9 59.7 тэнцсэн 98908121 98903823
39 Чингэлтэй 203004 Б 6.9 60.0 тэнцсэн 88021670 88023478
40 СХД 201010 A 6.9 59.8 тэнцсэн 94222212 98343404
41 СХД 205006 A 6.9 59.8 тэнцсэн 88692512
42 БЗД 204001 Б 6.8 59.1 тэнцсэн 99845906 88159977
43 ХУД 204015 Б 6.8 58.6 тэнцсэн 93131346 94396292
44 БЗД 202006 Б 6.8 58.0 тэнцсэн 99712302 96657013
45 СХД 301007 A 6.8 58.0 тэнцсэн 99917763 94382238
46 БЗД 202013 Б 6.6 57.4 тэнцсэн 91193651 99203653
47 СХД 205015 A 6.6 57.3 тэнцсэн 94605885
48 БЗД 201007 A 6.6 57.2 тэнцсэн 99856858 89856858
49 ХУД 302002 A 6.6 57.2 тэнцсэн 99035979
50 ХУД 201016 Б 6.5 56.4 тэнцсэн 99771582 89991582
51 БГД 201008 A 6.4 55.7 тэнцсэн 99872925 99310651
52 БГД 302008 A 6.4 55.3 тэнцсэн 99968011
53 БГД 202012 A 6.3 54.6 тэнцсэн 88014682
54 СБД 202016 A 6.3 54.5 тэнцсэн 99222486 96095286
55 налайх 302010 Б 6.3 54.4 тэнцсэн 86160171
56 СХД 301014 Б 6.1 53.4 тэнцсэн 99207779 99690669
57 СБД 204005 Б 6.1 52.8 тэнцсэн 99403011
58 СБД 301008 Б 6.0 52.2 тэнцсэн 98802915 99335989
59 СХД 206008 A 6.0 52.1 тэнцсэн 88335020
60 БЗД 301016 A 6.0 51.7 тэнцсэн 89001875
61 СХД 206003 Б 5.9 51.2 тэнцсэн 99942887
62 БЗД 201003 A 5.9 51.2 тэнцсэн 88094122 88110694
63 СХД 205009 Б 5.8 49.1 тэнцээгүй
64 БЗД 201001 A 5.5 48.1 тэнцээгүй
65 БЗД 301003 A 5.4 46.7 тэнцээгүй
66 ХУД 201004 Б 5.3 45.9 тэнцээгүй
67 СХД 203002 A 5.1 45.2 тэнцээгүй
68 СХД 206007 Б 5.1 45.2 тэнцээгүй
69 СБД 201014 Б 5.1 44.6 тэнцээгүй
70 СБД 204004 A 5.0 43.4 тэнцээгүй
71 СХД 205005 A 5.0 43.0 тэнцээгүй
72 СХД 205007 A 5.0 42.8 тэнцээгүй
73 СХД 205016 A 5.0 42.5 тэнцээгүй
74 Чингэлтэй 302001 A 5.0 42.3 тэнцээгүй
75 БЗД 202001 A 5.0 41.8 тэнцээгүй
76 БГД 203011 A 4.9 41.9 тэнцээгүй
77 Чингэлтэй 204007 A 4.9 41.0 тэнцээгүй
78 СХД 206006 A 4.5 39.2 тэнцээгүй
79 СХД 203014 Б 4.5 38.0 тэнцээгүй
80 СХД 205008 A 4.3 36.4 тэнцээгүй
81 СБД 204010 Б 4.3 35.7 тэнцээгүй
82 СБД 202002 Б 4.1 35.5 тэнцээгүй
83 СБД 201015 Б 4.1 34.5 тэнцээгүй
84 БГД 202004 Б 4.0 34.0 тэнцээгүй
85 СХД 301001 A 4.0 33.8 тэнцээгүй
86 БГД 202009 Б 4.0 33.5 тэнцээгүй
87 СХД 205012 Б 4.0 33.5 тэнцээгүй
88 БГД 204012 Б 3.9 32.8 тэнцээгүй
89 СХД 205004 Б 3.8 31.3 тэнцээгүй
90 СХД 206004 A 3.8 31.3 тэнцээгүй
91 Чингэлтэй 204011 Б 3.6 32.4 тэнцээгүй
92 БЗД 302005 Б 3.6 31.5 тэнцээгүй
93 СХД 204014 A 3.6 31.4 тэнцээгүй
94 СХД 206009 Б 3.6 31.4 тэнцээгүй
95 ХУД 203003 Б 3.6 30.8 тэнцээгүй
96 СХД 206011 Б 3.6 30.7 тэнцээгүй
97 СБД 204003 Б 3.5 30.0 тэнцээгүй
98 БЗД 202014 Б 3.4 29.1 тэнцээгүй
99 Чингэлтэй 204008 A 3.4 28.0 тэнцээгүй
100 Чингэлтэй 301015 A 3.1 26.8 тэнцээгүй
101 налайх 202008 Б 3.1 26.7 тэнцээгүй
102 СХД 202005 Б 3.1 26.5 тэнцээгүй
103 ХУД 203010 Б 3.1 26.3 тэнцээгүй
104 БГД 202003 A 3.1 26.0 тэнцээгүй
105 Чингэлтэй 205011 Б 3.0 24.9 тэнцээгүй
106 СХД 205010 Б 2.9 24.3 тэнцээгүй
107 СХД 206001 A 2.9 24.0 тэнцээгүй
108 СХД 205001 Б 2.8 23.3 тэнцээгүй
109 БЗД 201012 Б 2.8 23.1 тэнцээгүй
110 БЗД 203015 Б 2.6 22.4 тэнцээгүй
111 БЗД 201013 Б 2.6 22.0 тэнцээгүй
112 СХД 205002 Б 2.5 22.0 тэнцээгүй
113 СБД 204016 A 2.4 20.3 тэнцээгүй
114 Чингэлтэй 301010 Б 2.3 19.0 тэнцээгүй
115 Чингэлтэй 301009 A 2.1 17.9 тэнцээгүй
116 ХУД 202010 Б 1.9 15.5 тэнцээгүй
117 Чингэлтэй 202015 Материалаа өгөөгүй тэнцээгүй

Нийслэлийн  85-р сургууль дээр сургалтад хамрагдсан нийслэлийн сургагч багш нар 2014 оны 8 сарын 14-ний  9.00 цагаас   Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль дээр сургалттай  тул цагтаа цугларна уу. 

Дүүрэг Овог нэр сургууль албан тушаал
1 БГД Ухнаа Нямхүү 13-р сургууль бага ангийн багш
2 БГД Маравсэнгэ Ариунням бага ангийн багш
3 БГД Сандагдорж Хэрлэн 40-р сургууль бага ангийн багш
4 БГД Орги Цэцгээ сургалтын менежер
5 БГД Данзанноров Алтанчимэг 19-р сур багш бага ангийн багш
6 БГД Дашцэгмэд Цэцэгмаа бага ангийн багш
7 БГД Лундаажанцан Оюунтүвшин 20-р сургууль бага ангийн багш
8 БГД Сосорбарам Оюунчимэг бага ангийн багш
9 БГД Сампилноров Болормаа бага ангийн багш
10 БГД Жанчиврэнцэн Оюун-Эрдэнэ 28-р сургууль бага ангийн багш
11 БГД Энхтайван Нүрзэд бага ангийн багш
12 БГД Жадамбаа Эрдэнэцэцэг бага ангийн багш
13 БГД Шигжгээ Уртнасан бага ангийн багш
14 БГД Балжинням Наранбат 38-р сургууль бага ангийн багш
15 БГД Дамба Болормаа бага ангийн багш
16 БГД Бөндөг Сарантуяа ЭӨЦС сургалтын менежер
17 БГД Түдэв Цэрэнханд сургалтын менежер
18 БГД Зоригтбаатар Жаргалсайхан бага ангийн багш
19 БГД Дамдинсүрэн Сувдаа бага ангийн багш
20 БГД Оноорой Нарангэрэл Сэтгэмж ЦС бага ангийн багш
21 БГД Юндэн Наранцэцэг сургалтын менежер
22 БГД Агваан Бямбасүрэн бага ангийн багш
23 БГД Моломнүрдэв Энхчимэг 47-р сургууль бага ангийн багш
24 БГД Бүдсүрэн Должинсүрэн ЭУЦС-54 багш бага ангийн багш
25 БГД Оюун-Эрдэнэ Сарантуяа 93-р сургууль бага ангийн багш
26 БГД Сүхбаатар Нямсүрэн бага ангийн багш
27 БГД Очиртогоо Баасанжав Монгени бага ангийн багш
28 БГД Цэдэндорж Уламсайхан Оюуны нахиа сургалтын менежер
29 БЗД Төмөрбар Алтаншагай Амгалан ЦС бага ангийн багш
30 БЗД Дашдондог Мөнхцэцэг бага ангийн багш
31 БЗД Пяранлай Юмжав 14-р сургууль бага ангийн багш
32 БЗД Бямбаа Гэрэлмаа бага ангийн багш
33 БЗД Бадарч Буяндэлгэр бага ангийн багш
34 БЗД Шанжмятав Азжаргал бага ангийн багш
35 БЗД Дүгэрсүрэн Цэрэнчимэд Шавь ЦС бага ангийн багш
36 БЗД Лодой Оюунтуяа бага ангийн багш
37 БЗД Буянтогтох Цэвэлмаа бага ангийн багш
38 БЗД Рэнцэндорж Үүрцайх 33-р сур багш бага ангийн багш
39 БЗД Батсуурь Эрдэнэчимэг бага ангийн багш
40 БЗД Ганболд Дархижав 44-р сургууль бага ангийн багш
41 БЗД Очирпүрэв Оюунчимэг бага ангийн багш
42 БЗД Дашзэвэг Пүрэвсүрэн 48-р сургууль сургалтын менежер
43 БЗД Эрхэмсайхан Пүрэвчулуун бага ангийн багш
44 БЗД Батаа Далайхүү БЗЦС бага ангийн багш
45 БЗД Тогтохбаяр Оюунбилэг бага ангийн багш
46 БЗД Нямсүрэн Оюунтуяа сургалтын менежер
47 БЗД Гиваабалжир Чанцалдулам 79-р сургууль сургалтын менежер
48 БЗД Баатарчулуун Золзаяа 84-р сур багш бага ангийн багш
49 БЗД Цэвэгмид Нямсүрэн сургалтын менежер
50 БЗД Нямдорж Оюунгэрэл 111-р сургууль бага ангийн багш
51 БЗД Юүвээ Базарханд 120-р сургууль сургалтын менежер
52 БЗД Чулуунбат Алтантуяа УБ сургууль сургалтын менежер
53 СБД Аварзэд Эрдэнэзаяа 1-р сургууль бага ангийн багш
54 СБД Баяраа Баярчимэг бага ангийн багш
55 СБД Жамба Наранзул 2-р сур бага ангийн багш
56 СБД Бааст Бадамхатан 6-р сургууль бага ангийн багш
57 СБД Дэмбээ Уранжаргал бага ангийн багш
58 СБД Бямбаа Дашзэвэг 16-р сургууль бага ангийн багш
59 СБД Батчулуун Нарантуяа бага ангийн багш
60 СБД Болдбаатар Азжаргал 31-р сургууль бага ангийн багш
61 СБД Бямба Цэцэгмаа 35-р сургууль бага ангийн багш
62 СБД Цамба Наранцэцэг бага ангийн багш
63 СБД Лхагвацэрэн Баяртогтох бага ангийн багш
64 СБД Баасанхүү Норов сургалтын менежер
65 СБД Цэрэнхүү Дашдолгор 45-р сургууль бага ангийн багш
66 СБД Далбин Отгонжаргал бага ангийн багш
67 СБД Батмөнх Золзаяа бага ангийн багш
68 СБД Цэвэгмид Адилхишиг 58-р сургууль сургалтын менежер
69 СБД Үржин Шинэчимэг бага ангийн багш
70 СХД Жанчив Оюунцэцэг 104-р сур багш бага ангийн багш
71 СХД Дамдингарав Чимэдлхам бага ангийн багш
72 СХД Цэрэнбат Энхтуяа бага ангийн багш
73 СХД Дашцэрэн Ариунболд 106-р сургууль сургалтын менежер
74 СХД Сүхбаатар Оюунцэцэг бага ангийн багш
75 СХД Насанцогт Хишигмаа 12-р сургууль бага ангийн багш
76 СХД Дашзэвэг Эрдэнэбилэг бага ангийн багш
77 СХД Чулуунбаатар Жавхлан бага ангийн багш
78 СХД Баярсайхан Буянхишиг 42-р сургууль сургалтын менежер
79 СХД Бадамханд Алтанцэцэг 62-р сургууль бага ангийн багш
80 СХД Загарсүрэн Отгонсүрэн 123-р сургууль сургалтын менежер
81 СХД Гонгор Отгончулуун 65-р сургууль сургалтын менежер
82 СХД Ойдов Хандмаа бага ангийн багш
83 СХД Алтангэрэл Туяасайхан 105-р сургууль сургалтын менежер
84 СХД Дагвадорж Дашдэжид 67-р сургууль бага ангийн багш
85 СХД Лхасүрэн Гүндэгмаа бага ангийн багш
86 СХД Аюуш Тунгалагтамир 76-р сургууль сургалтын менежер
87 СХД Гомбо Ринчинханд бага ангийн багш
88 СХД Шаалав Пунсалдулам Ирээдүй 1-р бага бага ангийн багш
89 СХД Батхүү Уянга Ирээдүй 2-р бага бага ангийн багш
90 СХД Борхүү Будцэцэг бага ангийн багш
91 СХД Цэдэн Эрдэнэчимэг бага ангийн багш
92 СХД Баасанжав Алтансүх бага ангийн багш
93 СХД Дорж Энхтүвшин бага ангийн багш
94 СХД Бадгаа Нямсүрэн Ирээдүй 3-р бага бага ангийн багш
95 СХД Батсуурь Уранмөнх бага ангийн багш
96 СХД Гомбосүрэн Баялагмаа бага ангийн багш
97 СХД Балдорж Алтанцэцэг сургалтын менежер
98 ХУД Бат-Очир Өлзийнаран 115-р сургууль бага ангийн багш
99 ХУД Давааням Мөнхцэцэг бага ангийн багш
100 ХУД Бат Оюунтөгс бага ангийн багш
101 ХУД Галбадрах Ариунтуул 18-р сургууль бага ангийн багш
102 ХУД Дашзэвэг Алтантуяа бага ангийн багш
103 ХУД Бундхорол Шархүү бага ангийн багш
104 ХУД Жавзандолгор Ганчимэг 52-р сур сургалтын менежер
105 ХУД Сономсамбуу Солонго бага ангийн багш
106 ХУД Нарангэрэл Будцэцэг 75-р сургууль бага ангийн багш
107 ХУД Даваасамбуу Цэндсүрэн 118-р сургууль сургалтын менежер
108 ЧД Жамцаахүү Амаржаргал 17-р сур багш сургалтын менежер
109 ЧД Даваа Отгоншарав бага ангийн багш
110 ЧД Шаахүү Туул 24-р сургууль бага ангийн багш
111 ЧД Нямаа Мөнхтуяа сургалтын менежер
112 ЧД Базаргүр Амар 50-р сургууль сургалтын менежер
113 ЧД Дэндэв Содгэрэл 23-р сургууль бага ангийн багш
114 ЧД Сугар Болормаа бага ангийн багш
115 ЧД Зэсэм Цэрэндолгор бага ангийн багш
116 ЧД Амгалан Цолмон бага ангийн багш
117 ЧД Баярсайхан Б.Урансайхан 57-р сургууль бага ангийн багш
118 ЧД Жигжид Баярмаа бага ангийн багш
119 ЧД Чинчулуун Доржиймаа 5-р сур багш бага ангийн багш
120 ЧД Долзод Мөнхзаяа 39-р сургууль сургалтын менежер
121 ЧД Билгээ Нарангарав 61-р сур сургалтын менежер
122 ЧД Алтангэрэл Алтантуяа 117-р сургууль бага ангийн багш
123 ЧД Банди Ганцэцэг сургалтын менежер
124 НД Дэмбээ Мөнхзул 109-р сургууль бага ангийн багш
125 НД Дашням Энхтуул 119-р сургууль бага ангийн багш
126 НД Аюуш Оюунгэрэл бага ангийн багш
127 БНД Ядмаа Хишигсүрэн Боловсрол ЦС бага ангийн багш
128 БНД Бямба Ундрал бага ангийн багш
129 БНД Пинжиг Туяа бага ангийн багш

Сайн байцгаана уу?

Та бүхэнд суралцагчдын мэдлэг, чадварыг үнэлэх журамд өөрчлөлт орсноор 1-3 дугаар ангийн хувийн хэргийг хэрхэн хөтлөх талаар дараах тодруулгыг өгч байна. Үүнд:

· Хувийн хэргийн загвар болон түүнийг хөтлөх заавар /БСШУ-ы сайдын 2010 оны 361 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралт/ хүчингүй болоогүй тул хувийн хэргийн  “Бага боловсролын сурлагын үнэлгээ хэсэг”-ийг  хувийн хэрэг хөтлөх зааврын дагуу хөтөлнө.

· БШУ-ы сайдын А/309 дугаар тушаалаар батлагдсан журамд заасан I-III ангийн сурагчдын мэдлэг, чадварын түвшинг үнэлсэн дүгнэлт, тэмдэглэгээг хувийн хэргийн “Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн тэмдэглэл” хэсгийн холбогдох чиглэлд харгалзуулан бичих боломжтой.

 Харин 4-5-р ангийн суралцагчдын ахиц амжилтыг  гүйцэтгэлийн хувиар  гаргаж, хувийн хэрэгт зөвхөн тоон үнэлгээг бичнэ. Тоон үнэлгээ гардаггүй 4-5-р ангийн хичээлүүдийг "тооцов"  гэж бичиж болно.

БШУЯ-ны Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтэс

ЕБС-ийн бага ангийн багш нарын  Бага дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг,  арга зүйн сургалтууд  хойшилж, 8 сарын 15-аас хойш зохион байгуулагдах болсон тул  бага ангийн багш нарыг  6 сарын 10-аас амрааж,  намар 8 сарын 15-аас оруулахаар зохицуулалт хийх нь зүйтэй.  

Харин  шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, арга зүйн сургалтуудыг зохион байгуулах сургагч багш  нарын сургалт 6 сарын  7-9-нд  явагдах  бөгөөд сургагч багш нарыг жич зарлана.

Нийслэлийн боловсролын газрын Сургалт арга зүйн хэлтэс, Эрчим хүчний яам, ГОУХАН-ийн “Эрчим хүчний системийн үр ашиг” төслөөс хамтран нийслэлийн 17 сургуульд туршилтын журмаар хэрэгжүүлсэн “Цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт, зохистой хэрэглээ” сэдэвт хичээлийг дүгнэх хэлэлцүүлэг 2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны Пүрэв гарагт Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн Соёлын танхимд   10 цагаас болно.

Хэлэлцүүлэгт сургууль тус бүрийн заах аргын сургалтад хамрагдсан 1 багш,  сургуулийн сургалтад  хамрагдсан бага ангийн 1 багшийн хамт оролцоно.

Багш нар хэлэлцүүлэгт ирэхдээ дараах зүйлсийг бэлтгэнэ.  Үүнд:

1. 1.Сургалтанд зориулан бэлтгэсэн багшийн хэрэглэгдэхүүн

2. 2.Сургалтын явцад гарсан сурагчийн бүтээл

3. 3.Сургалтын талаарх санал шүүмж

 Хэлэлцүүлгээс гарсан санал шүүмжийг хичээлийн хөтөлбөр, агуулгад тусган цаашид нийслэлийн бүх ЕБС-уудад нэвтрүүлэх тул туршилтад хамрагдсан сургуулийн багш нар идэвхтэй,  хариуцлагатай оролцоно гэдэгт итгэж байна.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс  зохион байгуулж  буй  1,  5-6,  10-11 дэх жилийн үндсэн сургалтуудад хамрагдсан болон хамрагдах ёстой багш нар  2014 оны 5-р сарын 14-ний дотор  нэрсээ тулгана уу.  

ЗОРИЛГО

Бага боловсрол төгсөгчдийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг хүүхэд бүрийн сурах чадвар, сурлагын ахицаар тооцох замаар багшийн ажлыг бодитой үнэлэхэд чиглэнэ.

НЭГ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

1.1 Чанарын шалгалтад нийслэлийн төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-р ангийнхан оролцоно.

ХОЁР. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1 Чанарын шалгалтын комиссыг НБГ-ын даргын тушаалаар томилно.

2.2 Шалгалтад орж буй сургууль дээр захирлын тушаалаар батлагдсан комисс ажиллана.

2.3 Чанарын шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр зохион байгуулна.

Зохион байгуулалт

Хугацаа

1. Чанарын шалгалтад оролцох хүсэлтэй сургууль, бүлгийн судалгааг авч нэгтгэнэ.

2. НБГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэгт заавар өгч хуваарилна.

3. Шалгалтын сэдвийг НБГ-аас томилогдсон төлөөлөгч тухайн сургууль дээр авч очно.

4. Шалгалтыг түүвэр хийж 20 хүүхдээс авна.

5. Шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр авах ба дундаа 20 минут завсарлана.

6. Шалгалтын материал дээр ямар ч нэр хаяг тавихгүйгээр битүүмжилнэ.

7. Битүүмжилсэн материалыг НБГ-ын комисст хүлээлгэн өгнө.

8. НБГ материалыг кодлон хүлээж авах бөгөөд кодыг битүүмжилнэ.

9. Шалгалтын битүүмжилсэн материалыг НБГ дээр сургуулийн төлөөлөлтэй ажлын хэсэг зааврын дагуу тойргоор засаж дүгнэнэ.

2014.05.14-05.16

2014.05.19

2014.05.20 8:00 цаг

Монгол хэл 2014.05.20 10:00 цаг

Математик 2014.05.20 11:00 цаг

2014.05.20 1230 цаг

2014.05.20

Шалгалтын үеийн дэг

1. Сургуулийн комисс нь шалгалт авах танхим, хувилах машин, цаас, шохой бусад шаардлагатай хэрэгслийг урьдчилан бэлтгэж, шалгалтын орчин бүрдүүлсэн байна.

2. Тухайн сургуульд томилогдсон төлөөлөгч нь сургуулийн комиссын гишүүдийн хамт шалгалтын сэдвийн битүүмжлэлийг шалган задалж, дугтуйг задалсан өрөөнд сэдвийг сурагчдын тоогоор хувилна.

3. Шалгалтын сэдэв задлах, хувилах, шалгалтын явц болон материал битүүмжлэхэд тэмдэглэл хөтөлнө.

4. Шалгалтын хугацаа 40 минут байх ба суралцагчдад ямар нэгэн тайлбар, заавар өгөхгүйгээр хүүхдийн тоогоор сэдвийг тараан өгч эхлүүлнэ.

5. Сурагчийн бичгийн ажилд хаяг нэр тавихгүй.

6. Шалгалтад анги удирдсан багш ажиглагчаар оролцоно.

7. Шалгагч багш сургуулийн комиссын төлөөлөгчийг байлцуулан шалгалт авч, сурагчдын материалыг битүүмжилнэ.

ГУРАВ. ЧАНАРЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН ГАРГАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ

4.1 Үнэлгээг гаргахдаа засагч багш нарын төлөөллийг байлцуулан нийслэлийн комисс дүнг нэгтгэн монгол хэл математикийн хичээлийн чанарын индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, дүнг гаргана.

4.2 Шалгалтын комисс бүх бүлгийг индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, эхний бүлгүүдийг шалгаруулна.

4.3 Дүнг НБГ-ын удирдлагын зөвлөлд танилцуулан шийдвэр гаргуулна.

4.4 Шалгарсан ангийн багшийг “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх журам”-ын дагуу шагнаж урамшуулна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт:

3.1. Багш, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах нийтлэг шалгуур баримтална. Үүнд:

3.1.1. Багшлах эрхтэй байх-Багшлах эрхийн үнэмлэх,  мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх хуулбар, эх хувийн хамт

3.1.2. Багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн  ажилласан байх-Дүүргийн ёс зүйн хорооны тодорхойлолт

3.1.3. Суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх-Багш суралцагчийн онцгойлсон амжилтын батламжууд

3.1.4. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай байх- Суралцагчдын ахиц амжилт,  мэдлэг чадварын талаар хийсэн судалгаанууд

3.2.2. Багшид “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба  түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх-Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувь

3.2.2.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй,   технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна-Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр 2-оос доошгүй сургалт  сурталчилгаа  хийсэн байх

            3.2.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх-Дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд  2-оос доошгүй илтгэл бичиж  хэлэлцүүлсэн батламж,  илтгэлийн хамт

 3.2.3. Багшид “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба  түүнээс  дээш жил тасралтгүй ажилласан байх-Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувь

            3.2.3.2 Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж,   Боловсролын технологийн хөгжлийн санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байна-Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр 3-аас доошгүй сургалт  сурталчилгаа  хийсэн байх

           3.2.3.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх-Улсын хэмжээнд  2-оос доошгүй илтгэл бичиж  хэлэлцүүлсэн батламж,  илтгэлийн хамт, 4-өөс доошгүй сургууль цэцэрлэгт  зөвлөн тусалсан баримт

Мөн  диплом,  иргэний үнэмлэх,  сургуулийн албан тоот бичгийг  хувилан хавсаргасан байх  шаардлагатай.  Тухайн багшийн сайн туршлагыг  хавсаргасан  байна.

Өнөөгийн нөхцөл  байдал

Өнгөрсөн хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийг зохион байгуулах зөвлөмж гаргаж,  сургуулиуд нэг хугацаанд  бүртгэл хийсэн билээ.  Энэ нь нэг хүүхдийг  олон сургуульд зэрэг бүртгүүлснээс үүдэж  сургуулиудын хүүхдийн тоог бодитой    тогтоох,  анги танхимын зохион байгуулалтыг зөв хийх зэрэгт үүсдэг хүндрэлийг  арилгасан юм.  Мөн  хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоож,  зарим нэг эрх зүйн зохицуулалтыг хийсэн нь  сургуульд шинээр элсэн орж  буй сурагчдаас  элсэлтийн  шалгалт авах,  хураамж  хураах  зэрэг зөрчилтэй үйлдлүүдийг багасгаж чадсан юм.  Гэвч дараах асуудлууд байсаар байгаа нь  элсэлтийг  хүндрүүлж байна. Тухайлбал:

 1. ЕБС-ийн 1-р ангид элсэн суралцах  сурагчдаас хамран сургах тойргийн бус  сургуульд элсэх хүсэлт ихээр ирдэг нь тухайн сургуулийн анги дүүргэлтийг ихэсгэж ээлжийн коэффициент нэмэгдүүлэн улмаар  сургалтын чанарт  муугаар нөлөөлж байна.
 2. Эцэг эх асран хамгаалагчид  бичиг баримтаа  үрэгдүүлсэн  болон бусад шалтгаанаар хорооноос  хуурамч тодорхойлолт авчран тойргийн бус  сургуульд элсүүлэх оролдлого хийдэг нь сургуулийн ажлыг хүндрүүлсээр байгаа юм.
 3. Эцэг эх нь үр хүхдийнхээ боловсролын асуудалд анхаарч сургуулийг сонгон суралцуулахыг хичээдэг ч  тухайн сургуулийн бодит хүчин чадлыг харгалзахгүйгээр янз бүрийн асуудал үүсгэдэг.

Иймэрхүү нөхцөл байдлуудаас үүдэж  сургалтын менежерүүд нь  оршин  суугаа байрны  гэрээг тулгаж үзэхээс өөр аргагүй байдалд хүрдэг.

Дээрх нөхцөл байдлаас үүдэн дараах асуудлуудыг шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлага гарч байна.

 1. Нийслэлийн ЕБС-ийн нэгдүгээр ангид элсэгчдийн тоог үнэн зөв гаргаж,  2014-2015 оны хичээлийн жилийн  хувьсах зардал, төсвийг бодитой батлуулах 
 2. Хамран сургах тойргийн хүрээнд элсэгчдийн судалгааг жил бүрээр нарийвчлан шинэчилж тухайн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн хугацааг нэгдсэн байдлаар тодорхой болгох
 3. Бүлэг дүүргэлтийн нормыг баримтлан сургалтын эрүүл ахуй, сурах үйл, сэтгэл зүйн орчныг бүрдүүлэх
 4. Хичээлийн ээлжийн тоог хэт ихэсгэхгүй байх
 5. Сургуулийн элсэлтийн үйл ажиллагаанд  байгаа хураамж төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэх
 6. Нэмэлт элсэлт авах боломжтой тохиолдолд эрх зүйн  зохицуулалт хийх

Эдгээр  асуудлыг шийдвэрлэхдээ дараах эрх зүйн зохицуулалтад үндэслэх нь зүйтэй.

 1. Бага дунд боловсролын тухай хуулийн  заалт [5, суурь боловсролыг 9, бүрэн дунд боловсролыг 12 жилд тус тус эзэмшүүлнэ. Ерөнхий боловсролын сургуульд 6 настай хүүхдийг элсүүлнэ.]
 2. БСШУ, НХХ, Сангийн сайдын 2007 оны 307/91/237 дугаар хамтарсан тушаал  [Анги дүүргэлтийг бага ангид 30-35 /багийн салбар бүлэгт 20-оос доошгүй/ дунд, ахлах ангид 32-35, ахлах ангийн мэргэжлийн болон сонгон судлах хичээлийн бүлэг дүүргэлтийг  25-30, харах, сонсох эрхтэний хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн бүлэгт 8-12, оюун ухааны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн бүлэгт 10-15 хүүхэдтэй байхаар зохион байгуулна.]
 3. НБГ-ын даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 30-ны  А/39 тоот тушаал  “Хамран сургах тойргийг тогтоох тухай” 

Элсэлтийн ажлыг дараах байдлаар зохион байгуулахыг зөвлөж байна.

Хичээлийн жилийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийн үйл ажиллагаа нь дээрх эрх зүйн баримт бичгүүд болон энэхүү зөвлөмжөөр зохицуулагдана. Энэхүү зөвлөмж нь төрийн ба төрийн бус өмчийн сургуулиудад хамаарна. 

Төрийн ба төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд нэгдүгээр ангийн элсэлтийн ажлыг  жил бүрийн 4сарын 28-аас 5 сарын 16 ны хооронд  зохион байгуулж дүүргийн Боловсролын  хэлтэс дүн мэдээг  нэгтгэн бүртгэлийн сан бүрдүүлэх юм.  

Элсэлтийн ажлыг зохион байгуулах дүүргийн комиссыг Боловсролын хэлтсийн даргын тушаалаар, сургуулийн комиссыг  захирлын тушаалаар батална. Комисс нь багш, эцэг эхийн төлөөлөл, сургуулийн зөвлөлийн төлөөлөл, сурагчдын төлөөлөл, олон нийтийн байгууллагын төлөөллийн бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд элсэлтийн бүхий л үйл ажиллагаа болон сургуулийн нөхцөл байдал, сургалтын онцлог, анги танхимын хүрэлцээ, элсэлтийн тоо зэрэг олон асуудлыг ил тод мэдээлэх ажлыг 4 сарын 28–аас эхлэн гүйцэтгэнэ. 

Элсэлтийн үйл ажиллагааны явцад аливаа үйл ажиллагаа, нөхцөл байдал, бүрхэг, тодорхойгүй байдлаас болж үл ойлголцол үүсэхээс урьдчилан сэргийлж  ил тод байдлыг хангахаас гадна тухайн сургуулийн багш, удирдлага, ажилтнууд нэгдсэн нэг ойлголттой байх, үйл ажиллагаа арга хэмжээг эцэг эх, иргэд олон нийт, суралцагчдад зөв ойлгуулах ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулах хэрэгтэй.

Сургуулийн комиссын хийх ажил

 1. Сургууль бүр хамран сургах тойргийнхоо хүүхдийн судалгааг хороо, өрх  бүрээр 3 жилээр гаргаж, тухайн жилийн элсэгчдийн судалгаа, бүртгэлийг нарийвчлан тогтоож бүртгэлийн сан бүрдүүлэх
 2. Тухайн  хичээлийн жилд 6 настай хүүхдийг элсүүлэх бөгөөд 5 настай хүүхдийг дараа онд элсүүлэх бодлого барих
 3. Хамран сургах тойргийн хүүхдийг ямар нэг элсэлтийн шалгалтгүйгээр бүртгэж бүрэн элсүүлэх
 4. Анги дүүргэлтийг БСШУ, НХХ, Сангийн сайдын 2007 оны 307/91/237 дугаар хамтарсан  тушаалын  дагуу 30-35 хүртэл байхаар зохион байгуулах
 5. Нэгдүгээр ангид элсэгчдээс бүртгэлийн хураамж, бусад төлбөр,  хураамж авахгүй байх
 6. Сургуулийн ээлжийн коэффициентийг нэмэхгүй, анги дүүргэлтийг нормоос хэтрүүлэхгүйгээр анги танхим хүрэлцээтэй  тохиолдолд нэмэлт элсэлт авахдаа хяналтын тоог дүүргийн боловсролын хэлтсээр уламжлан  Нийслэлийн  боловсролын  газартай зөвшилцөж тогтоох нь зүйтэй. Нэмэлт элсэлтийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс гадна сургуулийн орчинд ил тод нээлттэй зарлаж  элсэлтийг шударга, оновчтой арга хэлбэрээр зохион байгуулах
 7. Төрийн бус өмчийн сургуулиуд хамран сургах тойроггүй хэдий ч хөгжлийн бэрхшээлтэй болон сургалтын төлбөрийн чадваргүй сурагчдаас тодорхой тоогоор төлбөргүй элсүүлэн сургах ажлыг санаачлан зохион байгуулах 
 8. 2014-2015 оны хичээлийн жилд 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс  2008 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацаанд төрсөн бүх хүүхдийг элсүүлэх

Дүүргийн комиссын хийх ажил

 1. Дүүргийн хэмжээний төрийн болон төрийн бус сургуулиудын элсэлтийн бүртгэлийн судалгааг дүүргээр нэгтгэн баталгаажуулж  НБГ-т  жил бүрийн 5 сарын 20 –нд ирүүлэх
 2. Сургуулиудын элсэлтийн ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангахаас гадна сургууль бүрийн элсэлтийн арга хэмжээний хуваарийг нэгтгэн тэдгээрт хяналт тавих
 3. Бүртгэлтэй холбоотой санал хүсэлт, гомдлыг дүүргийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.
 4. Хүүхдүүдийн аюулгүй байдал болон сургуулиудын ачааллыг харгалзан  сургуулиудын хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоох саналаа   2014 оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор ирүүлэх

Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал:

 1. Төрсний гэрчилгээний эх хувь болон хуулбар
 2. Эцэг эх болон асран хамгаалагчийн цахим үнэмлэхний  эх хувь  болон хуулбар
 3. 3х4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 4. Шаардлагатай тохиолдолд байрны оршин суух гэрээ болон ИБМТ-ийн лавлагааг үзнэ.

Жич: Эцэг эх болон асран хамгаалагч нь хүүхдээ дагуулан өөрийн биеэр  бүртгүүлнэ.

Эрх зүйн үндэслэл

      · Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 229 дүгээр тогтоолоор “Сургуулийн нийгмийн ажилтны мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл хөлс олгох журам”

      · Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар баталсан “Багшлах эрх олгох, хасах журам

      · Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар “СӨБ-ын байгууллагын багшид багшлах эрх мэргэжлийн зэрэг олгох хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”

Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлын зохион байгуулалт

 2014 онд сургуулийн нийгмийн ажилтанд мэргэшлийн, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажил нь дээрх баримт бичгүүд болон “Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын заавар”-аар зохицуулагдана. Сургалтын байгууллага нь багшид “Заах аргач” мэргэжлийн, нийгмийн ажилтанд “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон тушаалыг хавсралттай нь, нийгмийн ажилтан, багшийн “Тэргүүлэх” зэрэг олгуулах захирал, эрхлэгчийн албан хүсэлт, уламжлах багш нарын материалыг Боловсролын газарт доорх хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

Дүүргүүд

Хуга цаа

Зохион байгуулалт

Чингэлтэй дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

· Тухайн хуваарьтай өдрөө багтааж өгсөн байна.

· “Заах аргач багш” мэргэжлийн, сургуулийн нийгмийн ажилтны “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон захирал, эрхлэгчийн тушаал, багш нарын судалгаа бүхий хавсралтыг сургалтын менежерүүд болон дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд  эх хувиар нь өөрийн биеэр авчирна.

· Нийгмийн ажилтан, багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

· Цэцэрлэгийн албан хүсэлт, тодорхойлолт, ажлын хэсгийн дүгнэлт зэргийг мэргэжилтэн Б.Энхсайханд,

· Журамд заасан шалгуур, үзүүлэлтийг хангасан байдлыг нотлох сургуулийн тодорхойлолт, дүгнэлт,  мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн сургуулийн албан тоотыг мэргэжилтэн Т.Олоннэмэхэд тус тус өгнө.

· “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын материалд сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тоотыг хувилж хийсэн байх.

·   Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

Хан-Уул дүүргийн

сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

14:00

Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

Баянзүрх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

09:00

Баянгол дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

14:00

Сүхбаатар дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

09:00

Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

14:00

Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт:

3.1. Багш, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах нийтлэг шалгуур баримтална. Үүнд:

3.1.1. Багшлах эрхтэй байх

3.1.2. Багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн  ажилласан байх

3.1.3. Суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх

3.1.4. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай байх

 3.2. Багшид мэргэжлийн зэрэг олгоход дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

            3.2.1. Багшид “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.1.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх  үйл ажиллагааныхаа хүрээнд судалгаа  хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.2. Багшид “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба  түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.2.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй,   технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

            3.2.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

 3.2.3. Багшид “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба  түүнээс  дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.2.3.2 Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж,   Боловсролын технологийн хөгжлийн санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байна

           3.2.3.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх

3.3. Арга зүйч, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

3.3.1. Арга зүйч, ажилтанд “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

  3.3.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

              3.3.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд багшид зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байх

             3.3.1.3. Багш бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.3.2. Арга зүйч, ажилтанд “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

           3.3.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

           3.3.2.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, Боловсролын технологийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургуульд түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

            3.3.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хамтын судалгаа хийж, зохих үр дүнд хүрсэн байх

3.3.3. Арга зүйч, ажилтанд “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.3.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.3.3.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх  гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл  ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн тусалж, үр дүнд хүрсэн байна.

3.3.3.3. Суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх

Мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах

 4.8. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.1., 3.3.1-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох  бичиг баримт, үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Заах аргач” зэргийг тухайн  сургууль, цэцэрлэг нь аравдугаар сард багтаан олгоно.

 4.9. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.2, 3.3.2-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Тэргүүлэх” зэргийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан олгоно.

4.10.  Энэхүү журмын 3.1, 3.2.3, 3.3.3-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар нь баталгаажуулан, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт арга зүйн төв байгууллагад тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан хүргэнэ.
4.11. “Зөвлөх багш” зэрэг олгох ажлыг үндэсний түвшинд багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь шийдвэрлэн тухайн оны арван хоёрдугаар сард багтаан олгоно.
4.12. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгосон багш, ажилтны талаарх мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

Материал бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага

      § Уг журмын 3.1. буюу нийтлэг шалгуурын 3.1.2. “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орох багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан талаар багш нарын хурлаар хэлэлцүүлсэн дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.

      § 3.2.2.-д “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэгт орох багш нарын багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх, холбогдох бичиг  баримтыг эхээр,

       § 3.2.3.-д “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхийг баталгаажуулсанаар, холбогдох бичиг баримтыг эхээр нь авчирна. Материалыг дээрх хугацаанд хоцроолгүй өгөх ажлыг сургалтын менежер, арга зүйчид хариуцна.

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС

ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

· Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.17, 3 дугаар зүйлийн 3.5.4 дэх заалт

· Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан Багшид багшлах эрх,мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/52 дугаар тушаал

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

“2014 онд багшлах эрх олгох ажил нь дээрх баримт бичгүүд болон “Багшлах эрх олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын заавар”-аар зохицуулагдана.

 Сургалтын байгууллага нь багшлах эрх олгох талаар гаргасан захирал, эрхлэгчийн тушаал, багшлах эрх олгуулахаар уламжлах багш нарын материалыг Боловсролын газарт дараах хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

Дүүргүүд

хугацаа

Зохион байгуулалт

Хан-Уул дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/14

9.00 цагт

· Тухайн хуваарьтай өдрөө багтааж өгсөн байна.

· Сургалтын менежерүүд өөрсдөө авчирна

· Багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

· Журмын 4.3.8. Багшлах эрх олгох, сэргээхийг уламжлах тухай сургалтын байгууллагын захирал эрхлэгчийн тушаалыг Ж.Халиунд өгнө.

· Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

· Хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй.

Баянгол дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/14

14.00 цагт

Баянзүрх дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/15

9.00 цагт

Сүхбаатар дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/15

14.00 цагт

Чингэлтэй дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/16

9.00 цагт

Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/16

14.00 цагт

Налайх Багануур, Багахангай

IV/17

9.00 цагт


2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛСЭН

БАГШИД ШИНЭЭР БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

Хүсэлт гаргаж буй багшид тавигдах шаардлага

 1. Багшийн мэргэжлээр бакалавраас доошгүй зэрэгтэй, эсвэл багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх

2. Багшийн ѐс зүйг чанд сахин холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх

3. Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх

4. Сургалтын байгууллагад нэг хичээлийн жил ажилласан байх

5. Эхний жил ажиллаж буй багш үндсэн сургалтад 70%-иас дээш ирц, үнэлгээтэй хамрагдаж, сургалтын дараах 3 сарын онлайн хичээлийг бүрэн судалж, шалгалтын үнэлгээ нь 70% буюу түүнээс дээш байх.

6. Багшаар ажиллах хугацаандаа хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж үр дүнд хийсэн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт хийсэн байх

7. Ажиллаж буй сургуулийн харьяалагдаж буй заах аргын нэгдэл “хангалттай” үнэлгээ өгч, дүгнэлт бичсэн байх

Хүсэлт гаргаж буй багшийн бүрдүүлэх материал

1. ЕБС-ийн багш бол “ЕБС-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 4-р хавсралт/-ийн загварыг, СӨБ-ийн багш бол “СӨБ-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 5-р хавсралт/-ийн загварыг бүрэн бичиж баталгаажуулсан байх ба багшлах эрх олгуулах хүсэлт /өгөгдсөн загвар/-ийг компьютер ашиглан бичиж, гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байж болно.

2. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 2ш /сүүлийн 6 сарын зураг/

3. Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар. Хэрэв багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан бол бакалаврын дипломын хуулбар, хөрвөх сургалтын гэрчилгээний хуулбарын хамт.

4. Байгууллагын ѐс зүйн хорооны тодорхойлолт

5. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нүүр хуудас, ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх тушаал бичигдсэн хэсэг, сүүлийн хичээлийн жилийн нийгмийн даатгал төлсөн мэдээлэл бүхий хуудсууд, тухайн оны 03 дугаар сар хүртэл бичилт хийгдэж, тэмдэг дарагдсан байх/

6. Сургууль, цэцэрлэгээс багшлах эрх олгуулахаар уламжилсан шийдвэр

7. Үнэмлэхний үнэ 5000 төгрөг

2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ӨМНӨ ЕБС, СӨБ-Д АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛСЭН БӨГӨӨД БАГШААР ТАСРАЛТГҮЙ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БАГШИД ШИНЭЭР БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

Хүсэлт гаргаж буй багшид тавигдах шаардлага

 1. Багшийн мэргэжлээр бакалавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй, эсвэл багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх

2. Багшийн ѐс зүйг чанд сахин холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх

3. Сургалтын байгууллагад нэгээс доошгүй жил ажилласан байх

4. Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авъяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй,

технологийг эзэмшсэн байх

5. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг чадвартай байх

6. Ажиллах хугацаандаа гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлан бичиж, сургууль, цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл, багш нарын зөвлөл, хичээл заадаг болон дааж ажилласан ангийн сурагчдын эцэг эхийн хуралд тайлангаа тус тус хэлэлцүүлж “хангалттай” үнэлгээ авсан байх

7. Ажиллах хугацаандаа өөрийгөө хөгжүүлж мэргэжил боловсролоо дээшлүүлсэн байх, шинээр сурч мэдсэн зүйлээ дэлгэрэнгүй тэмдэглэсэн тэмдэглэл хөтөлсөн байх

8. Ажиллах хугацаанд нэгээс доошгүй удаа тодорхой сэдвийн “нэгж хичээл” ээр үзүүлэх хичээл явуулж “хангалттай” үнэлгээ авсан байх

Хүсэлт гаргаж буй багшийн бүрдүүлэх материал

1. “Багшлах эрх олгох (сэргээх) ажил байдлын тодорхойлолт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 6-р хавсралт/-ын загварыг бүрэн бичиж баталгаажуулсан байх ба өгөгдсөн загварыг компьютер ашиглан бичиж, гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байж болно.

2. Багшийн өөрийн өргөдөл

3. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 2ш /сүүлийн 6 сарын зураг/

4. Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар. Хэрэв багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан бол бакалаврын дипломын хуулбар, хөрвөх сургалтын гэрчилгээний хуулбарын хамт

5. Байгууллагын ѐс зүйн хорооны тодорхойлолт

6. Өөрийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр

7. Захирал, эрхлэгчийн тодорхойлолт

8. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нүүр хуудас, ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх тушаал бичигдсэн хэсэг, багшаар ажилласан хугацааны нийгмийн даатгал төлсөн мэдээллийг агуулах хуудсууд, тухайн оны 03 дугаар сар хүртэл бичилт хийгдэж, тэмдэг дарагдсан байх/

9. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг чадвартай талаарх удирдах ажилтны тодорхойлолт

10. Ажиллах хугацаандаа гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлан /сургалтын менежер тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх/

11. Тайланг хэлэлцүүлсэн сургууль, цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл, багш нарын зөвлөлийн хурал, хичээл заадаг болон дааж ажилласан ангийн сурагчдын эцэг эхийн хурлын тэмдэглэл

12. Ажиллах хугацаандаа шинээр сурч мэдсэн зүйлсийн жагсаалт, сургалтад хамрагдсан байдал

13. Ажиллах хугацаанд зааж хэлэлцүүлсэн нэгээс доошгүй хичээлийн хөтөлбөр, суусан багш нарын тодорхойлолт, хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

14. Сургуулиас багшлах эрх олгуулахаар уламжилсан шийдвэр

15. Үнэмлэхний үнэ 5000 төгрөг

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС