Бага ангийн багш нарын судлагдахууны сургалт 2017 оны 1 сарын 11-ээс эхлэх бөгөөд сургалтад багш нар 5 хэсэг болж хамрагдах юм. Багш нар сургалтад ирэхдээ сурах бичиг, цөм хөтөлбөр авч ирэх ба үдийн хоол болон цайны зардал байхгүй тул өөрсдөө боломжоороо бэлтгэн ирэх нь зүйтэй.  Сургалт зохион байгуулж буй сургуулиуд зөвхөн проектор дэлгэц, ус буцалгагчаар хангана. Дүрслэх урлаг технологийн сургалтад хамрагдах багш нар хичээлийн хэрэгслийг бэлтгэнэ. Үүнд: өнгийн цаас, хар цагаан өнгийн цаас, хайч, цавуу, харандаан будаг,  бичгийн цаас,  баримлын шавар, скоч,  хар ватум, усан будаг, фломастер, өнгийн шохой,  штрих,  нарийн скоч,  мөнгөлөг цаас,  салфетка,  ОО цаас,  чигчлүүр,  гуашь, хар үзгэн бал,  ам дөрвөлжин цаас авчирна.   Сургалтандаа бүрэн хамрагдаж сурсан мэдсэнээ бусад багш нартаа түгээн дэлгэрүүлэх талаар хамтран ажиллаарай.  Та бүхэндээ амжилт хүсье.

Дүрслэх урлаг технологийн судлагдахууны сургалтад суух багш нар доорх зүйлсийг бэлтгэж ирсэн байх шаардлагатай байна.  Үүнд:

1. Өнгийн цаас

2. Хар цагаан өнгийн цаас

3. Хайч

4. Цавуу

5. Харандаан будаг

6. Бичгийн цаас

7. Баримлын шавар

8. Скоч

9. Хар ватум

10. Усан будаг

11. Фломастер

12. Өнгийн шохой

13. Штрих

14. Нарийн скоч

15. Мөнгөлөг цаас

16. Салфетка

17. ОО цаас

18. Чигчлүүр

19. Гуашь

20. Хар үзгэн бал

21. Ам дөрвөлжин цаас

10 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД

2017 оны 01-р сарын 09 Нийтэлсэн Urtnasan
БМДИ-ээс зохион байгуулж буй 10 жилийн багш нарын үндсэн сургалт эхэлсэн тул сургалтандаа бүрэн хамрагдана уу. Сургалт БГД-ийн 20-р сургууль дээр явагдана.  Зарыг цааш нь дамжуулна уу.

Бага ангийн багш, сургалтын менежерүүд болон ЗАН-ийн ахлагч нар доорх хуваарийн дагуу сургалт семинартаа хамрагдана.  Сургагч багш нарын нэрийг судлагдахуун бүрээр жич гаргаж тавих тул нэрсийн дагуу сургалтад сууна.  Сургууль бүр бага ангийн бүх багш нараа 5 судлагдахуунд тэнцүү хуваарилж суулгах ба  дүүргийн БХ-д нэрсийг илгээнэ.  Дүүргийн БХ-ийн мэргэжилтнүүд нэрсийг нэгтгэн 2017 оны 1 сарын 6-ны өдөр НБГ ирүүлнэ.

Сар өдөр цаг

Хамрах хүрээ

Сургууль

Сэдэв

Агуулгын товч

хариуцах нь

БАГА АНГИЙН БАГШ НАР

2017.01.07 9.00-17.30

Монгол хэлний судлагдахууны сургагч багш нар

БГД-ийн Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, монгол хэлний хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын замнал, чиглэл (ROAD MAP) Дэлхийн нийтийн үйлийн хөтөлбөр (GAP) Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилт Монгол хэлний хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Л.Уртнасан П.Одсүрэн

2017.01.04 9.00-17.30

Математикийн судлагдахууны сургагч багш нар

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, математикийн хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын замнал, чиглэл (ROAD MAP) Дэлхийн нийтийн үйлийн хөтөлбөр (GAP) Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилт Математикийн хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Л.Уртнасан Б.Намжилмаа

2017.01.06 9.00-17.30

Хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгэм, судлагдахууны сургагч багш нар

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгэм хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын замнал, чиглэл (ROAD MAP) Дэлхийн нийтийн үйлийн хөтөлбөр (GAP) Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилт Хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгэм хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас Байгаль нийгмийн орчинтой танилцах дадлага дасгалыг хөтлөн явуулах нь

Л.Уртнасан Ц.Нарантуяа

2017.01.04 9.00-17.30

Дүрслэх урлаг технологийн судлагдахууны сургагч багш нар

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын замнал, чиглэл (ROAD MAP) Дэлхийн нийтийн үйлийн хөтөлбөр (GAP) Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилт Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Л.Уртнасан О.Нацагдорж

2017.01.05 9.00-17.30

Иргэний боловсрол, ХГА, амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны сургагч багш нар

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, Иргэний боловсрол, ХГА, амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны цагийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын замнал, чиглэл (ROAD MAP) Дэлхийн нийтийн үйлийн хөтөлбөр (GAP) Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилт Иргэний боловсрол, ХГА, амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны цагийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Л.Уртнасан Ж.Нарангэрэл

2017.01.11-12 9.00-17.30

Монгол хэлний судлагдахууны баг

ХУД-ийн 52-р сургууль

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, монгол хэлний хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, замнал чиглэл Монгол хэлний хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Сургагч багш нар

2017.01.11-12 9.00-17.30

Математикийн судлагдахууны баг

СХД-ийн Ирээдүй цогцолбор 3-р бага сургууль

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, математикийн хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, замнал чиглэл Математикийн хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Сургагч багш нар

2017.01.12-13 9.00-17.30

Хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгэм судлагдахууны баг

БЗД-ийн 21-р сургууль

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгэм хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, замнал чиглэл Хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгэм хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Сургагч багш нар

2017.01.11-12 9.00-17.30

Дүрслэх урлаг технологийн судлагдахууны баг

СБД-ийн 35-р сургууль

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, замнал чиглэл Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Сургагч багш нар

2017.01.12-13 9.00-17.30

Иргэний боловсрол, ХГА, амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны цагийн баг

БГД-ийн 28-р сургууль

Дэлхий нийтийн Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, Иргэний боловсрол, ХГА, амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны цагийн зарим агуулга, арга зүй

Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиг хандлага, замнал чиглэл Иргэний боловсрол, ХГА, амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны цагийн агуулга, арга зүй, туршлагаас

Сургагч багш нар

БАГА АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР

2017.01.16 14.00 цагаас

Бага ангийн сургалтын менежер

ЧД-ийн 24-р сургууль

Боловсролын бодлогын зорилт, бага боловсролын бодлого төлөвлөлт,

БСШУСЯ болон НЗД-ын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, БСШУСЯ-аас хэрэгжүүлэх бодлогын хэрэгжилт

Л.Уртнасан

2017.02.14 14.00 цагаас

Сургалтын орчин ба багшийн үйл ажиллагаа

Суралцагчдын сурах материаллаг болон сэтгэл зүйн орчинг бүрдүүлэх, багшийн үйл ажиллагааг дэмжих боломж

2017.03.14 14.00 цагаас

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудалд

Багшийн арга зүйг дээшлүүлэх олон талт ажлууд, түүнийг зохион байгуулах хэлбэр, багшийг дэмжих, урамшуулах

2017.04.18 14.00 цагаас

Сургалтын менежерт байх бичиг баримтууд

Сургалтын менежерийн хөтлөх бичиг баримтууд, тэргүүний сургалтын менежерүүдийн арга туршлагаас

2017.05.16 14.00 цагаас

Үнэлгээний асуудалд

Даалгаврын сан боловсруулах, явцын болон эцсийн үнэлгээ хийх арга зүйгээс

БАГА АНГИЙН ЗАН АХЛАГЧ НАР

2017.01.20 14.00 цагаас

Бага ангийн заах аргын нэгдлийн ахлагч нар

СХД-ийн Ирээдүй цогцолбор 1-р бага сургууль

Судалгаанд суурилсан сайн хичээл, багшийн туршлагаас

БГД-ийн ОУЦС-ийн багш нарын туршлагаас

Л.Уртнасан

2017.02.17 14.00 цагаас

Судалгаанд суурилсан сайн хичээл, багшийн туршлагаас

БЗД-ийн 87-р сургуулийн багш нарын туршлагаас

2017.03.17 14.00 цагаас

Судалгаанд суурилсан сайн хичээл, багшийн туршлагаас

СБД-ийн 1-р сургуулийн багш нарын туршлагаас

2017.04.21 14.00 цагаас

Судалгаанд суурилсан сайн хичээл, багшийн туршлагаас

ЧД-ийн 17-р сургуулийн багш нарын туршлагаас

2017.05.19 14.00 цагаас

Судалгаанд суурилсан сайн хичээл, багшийн туршлагаас

СХД-ийн 65-р сургуулийн багш нарын туршлагаас


Сургалт семинарын хуваарь гаргаж байгаа тул сургагч багшаар сургалтад оролцох хүсэлтэй сургууль, багш нар яаралтай холбогдож нэрээ өгнө үү.

Тэргүүлэх зэргийн  үнэмлэх гарсан тул нэр бүхий багш, сургалтын менежерүүд ирж авна уу.  Зарыг цааш дамжуулаарай.

Борхүүгийн Авирмэд

1-р ахлах сургууль

Алтанцоожийн Алтангэрэл

1-р ахлах сургууль

Цэндийн Дулмаа

1-р ахлах сургууль

Түмэн-Өлзийн Наранчимэг

2-р ахлах сургууль

Батбаярын Баярмаа

4-р ахлах сургууль

Сандагдоржийн Оюун-Эрдэнэ

4-р ахлах сургууль

Сүхээгийн Чимгээ

4-р ахлах сургууль

Гүнрэгжавын Түмэннасан

4-р ахлах сургууль

Цэдэнбалын Батцэцэг

5-р ахлах сургууль

Арслангийн Ганчимэг

5-р ахлах сургууль

Удвалын Наран

5-р ахлах сургууль

Базаррагчаагийн Сумъяа

5-р ахлах сургууль

Баастын Бадамхатан

6-р ахлах сургууль

Ухнаагийн Нямхүү

13-р ахлах сургууль

Жангаагийн Одгэрэл

13-р ахлах сургууль

Дарийн Цогзолмаа

13-р ахлах сургууль

Сүхбаатарын Болор-Эрдэнэ

14-р ахлах сургууль

Донсолын Бямбасан

14-р ахлах сургууль

Дамдинбазарын Гэрэлмаа

14-р ахлах сургууль

Лхагважавын Насанжаргал

14-р ахлах сургууль

Лхагважавын Оюунтунгалаг

14-р ахлах сургууль

Баасанжавын Энхтуяа

15-р ахлах сургууль

Батчулууны Нарантуяа

16-р ахлах сургууль

Ноосройн Оюунгэрэл

16-р ахлах сургууль

Лутбатын Досмаа

17-р ахлах сургууль

Галбадрахын Ариунтуул

18-р ахлах сургууль

Дашдаваагийн Хатантуул

18-р ахлах сургууль

Лосолын Оюунчимэг

20-р ахлах сургууль

Бямбаагийн Дариймаа

20-р ахлах сургууль

Балдансараахайн Пүрэвдулам

23-р ахлах сургууль

Дарьсүрэнгийн Азбилэг

24-р ахлах сургууль

Балданнямын Алтанхуяг

24-р ахлах сургууль

Төмөр-Очирын Жавзан

24-р ахлах сургууль

Дүгэржавын Өлзийхишиг

24-р ахлах сургууль

Чагнаагийн Оюунцэцэг

28-р ахлах сургууль

Загдаагийн Цэрэнжаргал

28-р ахлах сургууль

Осорхүүгийн Цэцэгмаа

28-р ахлах сургууль

Ангираагийн Ганхуяг

29-р ахлах сургууль

Гомбын Нямдулам

32-р ахлах сургууль

Жагдалын Цэцэгмаа

32-р ахлах сургууль

Батсуурийн Түмэнжаргал

37-р ахлах сургууль

Баатархүүгийн Норовдоо

38-р ахлах сургууль

Сааралын Золжаргал

38-р ахлах сургууль

Шагдарын Баасансүрэн

39-р ахлах сургууль

Жигжидсүрэнгийн Дэлгэрмаа

41-р ахлах сургууль

Ойдовын Орхонтуул

41-р ахлах сургууль

Цэдэнбалын Тунгалаг

41-р ахлах сургууль

Сономдашийн Чанцалмаа

42-р ахлах сургууль

Заминдийн Мөнхцэцэг

45-р ахлах сургууль

Цамбаагийн Наранцэцэг

45-р ахлах сургууль

Цэрэндоржийн Оюунцэцэг

45-р ахлах сургууль

Бумсангийн Байгалмаа

48-р ахлах сургууль

Жигжидийн Далайжаргал

48-р ахлах сургууль

Цоохүүгийн Дуламсүрэн

50-р ахлах сургууль

Дэмбэрэлдодовын Мөнхгэрэл

51-р ахлах сургууль

Зоригтбаатарын Жаргалсайхан

51-р ахлах сургууль

Төмөрхуягийн Аюушмаа

52-р ахлах сургууль

Бат-Эрдэнийн Энхтуул

53-р ахлах сургууль

Дашдаваагийн Оюунцэцэг

57-р ахлах сургууль

Лхагвасүрэнгийн Гандиймаа

58-р ахлах сургууль

Батсуурийн Содгэрэл

58-р ахлах сургууль

Зинагийн Одгэрэл

62-р ахлах сургууль

Зоригтын Энхтуяа

70-р ахлах сургууль

Жалбаажамцын Энхтуяа

70-р ахлах сургууль

Лхаасүрэнгийн Азбилэг

72-р ахлах сургууль

Доржсүрэнгийн Бадамгарав

72-р ахлах сургууль

Отгонбаатарын Батцэнгэл

72-р ахлах сургууль

Өлзийдашийн Бурмаа

75-р ахлах сургууль

Ломбын Оюунбат

75-р ахлах сургууль

Баатарчулууны Золзаяа

84-р ахлах сургууль

Гантөмөрийн Оюунчимэг

84-р ахлах сургууль

Батмөнхийн Сарангэрэл

84-р ахлах сургууль

Сономын Эрдэнэчимэг

84-р ахлах сургууль

Баатарын Аюуш

93-р ахлах сургууль

Загдын Болио

93-р ахлах сургууль

Дамдиндоржийн Одгэрэл

93-р ахлах сургууль

Сүхбаатарын Нямсүрэн

93-р ахлах сургууль

Цэрэнтогтохын Жаргалсайхан

102-р ахлах сургууль

Шаравын Наранчимэг

102-р ахлах сургууль

Нямцэрэнгийн Цэцэгдэлгэр

104-р ахлах сургууль

Лхамсүрэнгийн Даваадулам

105-р ахлах сургууль

Баттулгын Анхбаяр

106-р ахлах сургууль

Алтанхуягийн Жаргалмаа

109-р ахлах сургууль

Ганбатын Ариунаа

111-р ахлах сургууль

Дугардоржийн Алтанцэцэг

115-р ахлах сургууль

Чимэддоржийн Амарзаяа

116-р ахлах сургууль

Туваандоржийн Лхагва

118-р ахлах сургууль

Намсрайн Мэндсайхан

125-р ахлах сургууль

Онгойборын Ганчимэг

Амгалан цогцолбор сургууль

Бадамсүрэнгийн Навчаа

Амгалан цогцолбор сургууль

Баасанхүүгийн Болорчимэг

Баянзүрх цогцолбор сургууль

Баярцэцэгийн Даваасүрэн

Боловсрол цогцолбор сургууль

Пинжигийн Туяа

Боловсрол цогцолбор сургууль

Рэгзэнгийн Алтантулга

Боловсрол цогцолбор сургууль

Жагваралын Ариунтуяа

Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль

Алагаагийн Цэндмаа

Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль

Доржсүрэнгийн Одон

Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль

Төмөрхааны Ундармаа

Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль

Бадарчийн Нямбаяр

Гүн Галуутай цогцолбор сургууль

Дамдинсүрэнгийн Алимаа

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Жуваагийн Батдэлгэр

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Бандийн Гэрэлтуяа

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Чойдийхүүгийн Мөнх-Орших

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Сүхбаатарын Мөнхтуяа

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Пүрвээгийн Мягмар

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Өлзийбадрахын Нүрзэд

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Дамдинсүрэнгийн Одмаа

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Юнгэрээгийн Оюунгэрэл

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Алдархишигийн Оюунхишиг

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Тэгшжаргалын Сэрээтэрцэрэн

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Дамбийнямын Хишигдэлгэр

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Баасанжавын Эрдэнэчулуун

Ирээдүй цогцолбор сургууль

Дорждэрэмийн Алтанцоож

Монгени цогцолбор сургууль

Пүрэвжавын Болорцэцэг

МУБИС-ийн лицей сургууль

Бадамдоржийн Золзаяа

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Оюуны Мөнгөнчимэг

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Норовын Мягмардарь

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Товуусүрэнгийн Сарантуяа

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Дулмаагийн Туяа

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Цэрэгийн Энхмаа

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Онооройн Нарангэрэл

Сэтгэмж цогцолбор сургууль

Дэжидийн Баярмаа

Хобби ахлах сургууль

Төмөрийн Ундармаа

Хобби ахлах сургууль

Баярхүүгийн Эрдэнэчимэг

Хобби ахлах сургууль

Ишээгийн Мөнхзул

Шинэ Үе ахлах сургууль

Цэдэн-Ишийн Намжилсүрэн

Шинэ Үе ахлах сургууль

Цэвэгдоржийн Уранцэцэг

Шинэ Үе ахлах сургууль

Цэвэлсодномын Чимэд

Шинэ Үе ахлах сургууль

Чансангийн Эрдэнэцэцэг

Шинэ Үе ахлах сургууль

Буянтогтохын Алтанхишиг

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Цэрэнжавын Баатарчулуун

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Борхүүгийн Өлзийбаяр

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Ганбаатарын Уранбилэг

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Дашхүүгийн Цэнд

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Галайн Энхмаа

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Будын Энхтуяа

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Пүрэвдоржийн Лхамсүрэн

Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль

Занын Цэндсүрэн

4-р ахлах сургууль

Гомбын Болормаа

9-р ахлах сургууль

Данзанноровын Алтанчимэг

19-р ахлах сургууль

Нямдоржийн Очгэрэл

21-р ахлах сургууль

Наранхүүгийн Болортуяа

37-р ахлах сургууль

Магваны Батнасан

41-р ахлах сургууль

Баярсайханы Буянхишиг

42-р ахлах сургууль

Жамсрансүрэнгийн Үүрцайх

45-р ахлах сургууль

Баасанхүүгийн Норов

58-р ахлах сургууль

Тожоогийн Мядагмаа

72-р ахлах сургууль

Гиваабалжирын Чанцалдулам

79-р ахлах сургууль

Цэвэгмидийн Нямсүрэн

84-р ахлах сургууль

Найдансүрэнгийн Оюунчимэг

115-р ахлах сургууль

Баасанжавын Нарангэрэл

122-р ахлах сургууль

Сосорын Уранчимэг

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль

Чойжамцын Оюунхулан

Эрдмийн Оргил цогцолбор сургууль

Бага боловсролын сургалтын менежерүүдийн сургалт семинар  2016 оны 12 сарын  23-ний  өдөр ЧД-ийн 24-р сургууль дээр 9.00 цагаас болох тул цагтаа цугларна уу. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.
Бага боловсролын сургалтын менежерүүдийн графикт семинар наашилж  2016 оны 12 сарын 16-ний 9.00 цагаас БГД-ийн Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль дээр болно. Цагтаа бүрэн цугларна уу. Зарыг цааш нь дамжуулаарай.
Сайн байцгаана уу. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын орчныг үзэж дууссан бөгөөд кабинет үзэх хүснэгтээ бөглөж ирүүлээгүй сургуулиуд яаралтай ирүүлнэ үү. Тушаал гарч гэрчилгээ бичигдсэний дараа мөнгөө авч ирээд гэрчилгээгээ авна.
БЗД-ийн 79,  48,  97,  84,  120,  14,  88,  92,  102,  СБД-ийн 35, 58, ХУД-ийн 26, 130, 75, 115, ЧД-ийн 50-р сургуулиуд хүснэгтээ яаралтай ирүүлнэ үү.
Сайн байцгаана уу. Одоогоор Баянзүрх Багануур Налайх дүүргээс бусад дүүргийн сургуулиудын сургалтын орчныг үзэж дууссан бөгөөд кабинет үзэх хүснэгтээ бөглөж ирүүлээгүй сургуулиуд яаралтай ирүүлнэ үү. Тушаал гарч гэрчилгээ бичигдсэний дараа мөнгөө авч ирээд гэрчилгээгээ авна.
БГД-ийн 19, ЭӨЦС, ЭУЦС-54,38, СХД-ийн 106, 74, 42, СБД-ийн 4, 16, 45, 31, 29, 116, Хобби, ХУД-ийн 26, 130, 114, 75, 115, Орчлон, 18, 41, ЧД-ийн 23, 57, 117, 5, 37, 72, 50-р сургуулиуд хүснэгтээ яаралтай ирүүлнэ үү.
Сайн байцгаана уу. Кабинет үзүүлсэн сургуулиуд кабинет бүрээрээ хүснэгтээ бөглөөд яаралтай емайл хаяг юмуу facebook мессенжерээр явуулна уу. Сургуулийн хаягаа тодорхой бичээрэй. Зураг хэрэггүй, зөвхөн хүснэгтийг шивж бөглөнө.

Бага ангийн багш ажилд авна

2016 оны 11-р сарын 10 Нийтэлсэн Urtnasan
Налайх дүүргийн 109-р бага сургуульд бага ангийн багш ажилд авна. Ажилд орохыг хүсэгчид 99084301 утсаар холбогдоно уу.
2016-2017 оны хичээлийн жилийн нийслэлийн боловсролын салбарын багш, ажилтны илтгэлийн уралдаан 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 10:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр сургууль дээр болно.

ЕБС-ийн захирал, сургалтын менежерүүдэд

2016 оны 11-р сарын 01 Нийтэлсэн Urtnasan

МУБИС,Японы Нагоя Их Сургуулийн хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд ЕБС-ийн багш нарт зориулсан ” Боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай сурагчидтай ажиллах арга зүй” сургалтыг зохион байгуулах гэж байна. Сургалтыг Нагоя Их Сургуулийн профессор багш нар хүрэлцэн ирж, төслийн багийнхантай хамтран сургалтын хөтөлбөрийн (хавсралтаасхарна уу)дагуу явуулж, сертификат олгоно.

Энэ сургалтад танай сургуулийн 5 багш хамрагдах тул багш нарын нэрсийг урьдчилан 2016 оны 10 сарын 25-ны дотор бидэнд мэдэгдэнэ үү.(Сургалтын хугацааг хөтөлбөрөөс харна уу),

Сургалтын онцлог: Сургалт нь төслийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан, боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхэдтэй ажиллах арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх ач холбогдолтой.

Сургалтын явцад 2 удаагийн хоол, 5 удаагийн кофе, цай өгнө. Сертификат 2 улсын хамтарсан байна. Гарын авлага өгнө,Сургалтын төлбөр 30000 төгрөг, Унааны зардлыг хариуцахгүй болно.

Хугацаа: Сургалт 2016 оны 11 сарын 3,4 –нд 2 өдрийн хугацаанд өглөө 9.00-18:00 цаг хүртэл, МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн хичээлийн байрны “Урлаг танхим”-д явагдана.

Холбоо барих хүний нэр, утас, хаяг: Б.Оюунцэцэг /Утас 99058488/, email boyun_mon@yahoo.com


Захирал Д.Мандах

МУБИС, Нагоя Их сургуулийн хамтарсан “Боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдийг дэмжих” багш нарт зориулсан сургалтын хөтөлбөр

2016 оны 11 сарын 03

0830- 0930 Бүртгэл

0930- 0940 Сургалтын нээлт БС-ийн захирал Д.Мандах доктор (Ph.D)

0940- 1040 “Тусгай хэрэгцээт боловсролыг дэмжих” судалгааны үндэслэл, зорилго, бүтэц, зохион байгуулалт, туршилт судалгаа

Д.Одгэрэл доктор (Ph.D)

1040- 1140 “Онцгойлон анхаарах шаардлагатай сурагчийн тухай” асуумжийн судалгаанд хийсэн дүн шинжилгээ, үр дүн

Д.Эрдэнэчулуун доктор (Ph.D)   Б.Түмэнцэцэг доктор (Ph.D)

1140- 1200Цайны завсарлага

1200- 1300 “SDQ, Сул ба давуу талыг илрүүлэх” асуумжийн судалгаанд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгааны үр дүн

Б. Оюунцэцэг дэд проф. доктор (Ph.D),Д.Оюунчимэг доктор (Ph.D),Г.Бямбатогтох(Ph.D),

1300- 1400 Үдийн хоол

1400- 1440Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхэд гэж хэн бэ?

Номура Кэнжи доктор (Ph.D)

 1440- 1540Тусгай хэрэгцээ шааардлагатай хүүхдүүдийг хэрэгцээг эрт илрүүлэхийн ач холбогдол

Нагата Масако доктор (Ph.D)

1540- 1630Тусгай хэрэгцээ шааардлагатай хүүхдүүдийн зан үйлийг эерэг болгон төлөвшүүлэх  арга зүй

Сакаи Таканобу

1630- 1700 МУБИС, НИС-ийн хамтарсан Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төв”-ийн

танилцуулга

Канаи Ацуко доктор (Ph.D) Д.Одгэрэл доктор (Ph.D)

 1700- 1800 Хэлэлцүүлэг

2016 оны 11 сарын 04

0900- 1000 Анхаарлын дутмагшил, хэт хөдөлгөөнтөх онцлогтой хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Канэко Хитоши доктор (Ph.D)

1000- 1040 Суралцахуйн бэрхшээлийн онцлог шинж, төрлүүд

Д.Баяраа доктор (Ph.D)

1040- 1050Цайны завсарлага

1050- 1150Анги бүлэг дэх харилцааны асуудалтай хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

ФукумотоРиэ

1230- 1300Үдийн хоол

1300- 1400ЕБС-д тусгай хэрэгцээ шаардлагатай сурагчидтай ажиллах хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

О.Мөнхцэцэг, 63-р сургуулийнсургалтын менежер, JICA “START” төсөл

1400- 1550Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй

25-р сургуулийн сургалтын менежер Б.Энхцэцэг, Ж.Энхамгалан, JICA “START” төсөл

1500- 1510Цайны завсарлага

1500- 1550Сургуулийн бага насны хүүхдийн унших, бичих чадварын нөхцөл байдлын судалгаа

Г.Бямбацэрэн доктор (Ph.D)

1550- 1630Хэлэлцүүлэг

 1630- 1700 Хаалтын үйлажиллагаа БС-ийн захирал Д.Мандах доктор (Ph.D)

Сертификат гардуулах ёслол

 

2016 оны 10 сарын хойшлогдсон графикт семинар 2016 оны 10 сарын 25-ны  мягмар гарагт 14 цагаас  Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод болно.  Бага боловсролын сургалтын менежерүүд бүрэн хамрагдана уу.  Зарыг цааш нь дамжуулна уу.