Бага ангийн багш нарт зориулсан STEM хэрэглэгдэхүүний сургалт 2017 оны 6 сарын 5-8-нд нийслэлийн 6 дүүрэг дээр зохион байгуулагдана. Сургалт БГД-20-р сургууль, БЗД-УББДС, СБД-16-р сургууль, СХД-Ирээдүй 3-р бага сургууль, ХУД-130-р бага сургууль, ЧД-24-р сургууль дээр 8.30-18.00 цагт тус тус болно. Нэр ирүүлсэн бага ангийн багш нар өөрийн дүүргийн сургууль дээрээ өглөө 8.30 цагт ирсэн байна. Сургалтад ирэхдээ 2 багшийн дунд Артек компанийн Багц 1, Багц 2-ыг 1ш, fishertehnik багц 1ш, нийт 3 ш багц авчирна. Бүх сургалтын менежерүүд хамрагдах ба цайны болон үдийн завсарлагаар цай, хоол өгнө. Та нартаа сургалтад тань амжилт хүсье.

Маргааш буюу 2017 оны 5 сарын 20-ны 11.00 цагаас Эрдмийн Өргөө ЦС дээр 5-р ангийн монгол хэлний олимпиадын материал засах тул анги нь олимпиадын II даваанд орсон багш нар бүрэн цугларна уу. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.
Бага ангийн багш нарын эхний жилийн үндсэн сургалт хуваарийн дагуу 2017 оны 5 сарын 1-ний 9.00 цагт  Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод эхэлнэ. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.

"Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе" олимпиадыг доорх хуваарийн дагуу анги нь орж буй багш нар очиж авна.  Анги удирдсан багш нар тухайн сургууль дээр очиж олимпиадыг аваад материалыг засалт хийхгүйгээр хаяг тавилгүй битүүмжлэн Эрдмийн өргөө ЦС-ийн бага ангийн сургалтын менежер Б.Сарантуяад  хүлээлгэн өгнө. Материалыг кодлон хүлээж авах ба засалтыг дараа хийнэ.

Д/д

Дүүрэг

Сургууль

Анги

Бүлэг

Шалгалт авах сургууль багш

1

БГД

13-р сургууль

3

2

6

60-р сургууль-6

2

БГД

13-р сургууль

4

2

3

БГД

13-р сургууль

5

2

4

БГД

20-р сургууль

4

1

1

92-р сургууль-1

5

БГД

28-р сургууль

3

2

5

120-р сургууль-5

6

БГД

28-р сургууль

5

3

7

БГД

38-р сургууль

4

2

5

Шавь ЦС-5

8

БГД

38-р сургууль

5

3

9

БГД

73-р сургууль

5

1

1

102-р сургууль-1

10

БГД

93-р сургууль

3

2

7

Ирээдүй 1-р бага-7

11

БГД

93-р сургууль

4

2

12

БГД

93-р сургууль

5

5

13

БГД

113-р сургууль

5

1

1

35-р сургууль-1

14

БГД

Монгени

5

1

3

Буянт-Ухаа-3

15

БГД

Монгени ЦС

3

2

16

БГД

Оюуны Ундраа ЦС

3

3

3

Ирээдүй 1-р бага-2  Хобби-1

17

БГД

Сэтгэмж

4

1

4

23-р сургууль-4

18

БГД

Сэтгэмж

5

2

19

БГД

Сэтгэмж ЦС

3

1

20

БГД

ЭӨЦС

3

1

1

9-р сургууль-1

21

БГД

ЭУЦС-54

5

1

1

129-р сургууль-1

22

БГД

ЭУЦС-78

3

1

4

57-р сургууль-2 Олонлог-2

23

БГД

ЭУЦС-78

4

1

24

БГД

ЭУЦС-78

5

2

25

БЗД

14-р сургууль

3

5

16

50-р сургууль-11 Шинэ Үе-3 17-р сургууль-2

26

БЗД

14-р сургууль

4

4

27

БЗД

14-р сургууль

5

7

28

БЗД

21-р сургууль

5

1

1

32-р сургууль-1

29

БЗД

33-р сургууль

5

1

1

52-р сургууль-1

30

БЗД

44-р сургууль

5

1

1

20-р сургууль-1

31

БЗД

48-р сургууль

5

5

5

4-р сургууль-5

32

БЗД

53-р сургууль

5

2

2

115-р сургууль-2

33

БЗД

79-р сургууль

5

3

3

Монгени-3

34

БЗД

84-р сургууль

3

1

7

18-р сургууль-7

35

БЗД

84-р сургууль

4

2

36

БЗД

84-р сургууль

5

4

37

БЗД

92-р сургууль

5

1

1

73-р сургууль-1

38

БЗД

102-р сургууль

5

1

1

113-р сургууль-1

39

БЗД

120-р сургууль

3

2

5

45-р сургууль-5

40

БЗД

120-р сургууль

4

3

41

БЗД

Амгалан

4

1

2

115-р сургууль-2

42

БЗД

Амгалан

5

1

43

БЗД

Шавь

4

2

5

5-р сургууль-5

44

БЗД

Шавь

5

1

45

БЗД

Шавь ЦС

3

2

46

БНД

Боловсрол ЦС

5

4

4

Гүн Галуутай ЦС-4

47

БНД

Гүн Галуутай ЦС

5

2

2

Боловсрол ЦС-2

48

НД

109-р сургууль

3

1

3

ЭОЦС-1

49

НД

109-р сургууль

4

1

Голомт-1

50

НД

109-р сургууль

5

1

119-р сургууль-1

51

НД

119-р сургууль

5

3

3

109-р сургууль-3

52

НД

Голомт

5

1

1

ЭОЦС-1

53

НД

ЭОЦС

3

2

2

119-р сургууль-2

54

СБД

1-р сургууль

3

5

14

93-р сургууль-6 15-р сургууль-8

55

СБД

1-р сургууль

4

5

56

СБД

1-р сургууль

5

4

57

СБД

2-р сургууль

5

1

1

ЭӨЦС-1

58

СБД

4-р сургууль

3

1

5

28-р сургууль-5

59

СБД

4-р сургууль

4

2

60

СБД

4-р сургууль

5

2

61

СБД

6-р сургууль

3

4

8

Ирээдүй 1-р бага-8

62

СБД

6-р сургууль

4

2

63

СБД

6-р сургууль

5

2

64

СБД

35-р сургууль

5

1

1

44-р сургууль-1

65

СБД

45-р сургууль

4

2

5

38-р сургууль-5

66

СБД

45-р сургууль

5

3

67

СБД

58-р сургууль

4

2

4

Сэтгэмж-4

68

СБД

58-р сургууль

5

2

69

СБД

Логарифм

5

1

1

ЭУЦС 54-1

70

СБД

Соёмбо

3

1

1

21-р сургууль-1

71

СБД

Хобби

5

1

1

33-р сургууль-1

72

СБД

Шинэ үе

3

2

3

79-р сургууль-3

73

СБД

Шинэ үе

5

1

74

СХД

9-р сургууль

5

1

1

Соёмбо-1

75

СХД

76-р сургууль

3

4

10

1-р сургууль-10

76

СХД

76-р сургууль

4

3

77

СХД

76-р сургууль

5

3

78

СХД

104-р сургууль

5

2

2

23-р сургууль-2

79

СХД

105-р сургууль

4

1

3

Оюуны Ундраа-3

80

СХД

105-р сургууль

5

2

81

СХД

106-р сургууль

3

2

7

84-р сургууль-7

82

СХД

106-р сургууль

4

4

83

СХД

106-р сургууль

5

1

84

СХД

129-р сургууль

5

1

1

93-р сургууль-1

85

СХД

ИЦ-1

3

2

17

14-р сургууль-16 Логарифм-1

86

СХД

ИЦ-1

4

8

87

СХД

ИЦ-1

5

7

88

СХД

ИЦ-2

3

3

6

13-р сургууль-6

89

СХД

ИЦ-2

4

2

90

СХД

ИЦ-2

5

1

91

СХД

ИЦ-3

3

1

10

39-р сургууль-7 105-р сургууль-3

92

СХД

ИЦ-3

4

4

93

СХД

ИЦ-3

5

5

94

ХУД

15-р сургууль

3

4

8

6-р сургууль-8

95

ХУД

15-р сургууль

4

2

96

ХУД

15-р сургууль

5

2

97

ХУД

18-р сургууль

3

5

7

76-р сургууль-7

98

ХУД

18-р сургууль

4

1

99

ХУД

18-р сургууль

5

1

100

ХУД

32-р сургууль

5

1

1

104-р сургууль-1

101

ХУД

52-р сургууль

5

1

1

104-р сургууль-1

102

ХУД

60-р сургууль

3

1

6

24-р сургууль-6

103

ХУД

60-р сургууль

4

4

104

ХУД

60-р сургууль

5

1

105

ХУД

115-р сургууль

3

2

4

ЭУЦС 78-4

106

ХУД

115-р сургууль

5

2

107

ХУД

Буянт-Ухаа

3

1

3

76-р сургууль-3

108

ХУД

Буянт-Ухаа

4

1

109

ХУД

Буянт-Ухаа

5

1

110

ЧД

5-р сургууль

4

4

5

48-р сургууль-5

111

ЧД

5-р сургууль

5

1

112

ЧД

17-р сургууль

4

1

2

53-р сургууль-2

113

ЧД

17-р сургууль

5

1

114

ЧД

23-р сургууль

3

2

6

58-р сургууль-4 37-р сургууль-2

115

ЧД

23-р сургууль

5

4

116

ЧД

24-р сургууль

3

3

6

Ирээдүй 2-р бага-6

117

ЧД

24-р сургууль

5

3

118

ЧД

37-р сургууль

4

1

2

Амгалан ЦС-2

119

ЧД

37-р сургууль

5

1

120

ЧД

39-р сургууль

3

2

7

106-р сургууль-7

121

ЧД

39-р сургууль

4

3

122

ЧД

39-р сургууль

5

2

123

ЧД

50-р сургууль

3

4

11

Ирээдүй 3-р бага-10 2-р сургууль-1

124

ЧД

50-р сургууль

4

4

125

ЧД

50-р сургууль

5

3

126

ЧД

57-р сургууль

5

2

2

1-р сургууль-2

127

ЧД

Олонлог

5

2

2

1-р сургууль-2

"Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе" монгол хэлний олимпиадын II шат  2017 оны 4-р сарын 25-ний 10.00 цагаас эхлэх ба олимпиадыг тухайн анги удирдсан багш нар дүүрэг солилцож авна. Олимпиад авах хуваарийг гаргаж, 2017 оны 4-р сарын 24-ний орой www.myteacher.blog.gogo.mn блог болон бага боловсролын сургалтын менежерүүдийн facebook групп дээр тавина. Олимпиадын сэдвийг кодлон www.edub.edu.mn вэб сайт дээр тавих ба кодыг олимпиад авах багш нар тухайн сургууль дээр ирсэний дараа бага ангийн сургалтын менежерийн хамт 9.00 цагт  НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс утсаар авна. Олимпиадын II шатанд дараах ангиуд орно. 

3-р анги 

Д/д

Дүүрэг

Сургууль

Анги

Бүлэг

1

СБД

1-р сургууль

3

а

2

СХД

ИЦ-2

3

а

3

СБД

1-р сургууль

3

в

4

СБД

1-р сургууль

3

г

5

ХУД

15-р сургууль

3

г

6

СБД

1-р сургууль

3

д

7

БЗД

14-р сургууль

3

а

8

ХУД

15-р сургууль

3

б

9

СБД

6-р сургууль

3

а

10

БЗД

14-р сургууль

3

б

11

ХУД

15-р сургууль

3

а

12

БЗД

14-р сургууль

3

г

13

ЧД

39-р сургууль

3

б

14

ХУД

115-р сургууль

3

а

15

ХУД

15-р сургууль

3

в

16

СХД

ИЦ-2

3

б

17

СБД

Шинэ үе

3

в

18

СБД

6-р сургууль

3

в

19

ХУД

18-р сургууль

3

б

20

БЗД

14-р сургууль

3

в

21

ХУД

18-р сургууль

3

г

22

БГД

93-р сургууль

3

А

23

СБД

6-р сургууль

3

б

24

СБД

6-р сургууль

3

г

25

БЗД

Шавь ЦС

3

а

26

ЧД

39-р сургууль

3

а

27

СХД

76-р сургууль

3

а

28

ХУД

18-р сургууль

3

в

29

ХУД

18-р сургууль

3

д

30

ЧД

24-р сургууль

3

е

31

БГД

Оюуны Ундраа ЦС

3

9

32

ХУД

18-р сургууль

3

а

33

ЧД

24-р сургууль

3

в

34

БЗД

14-р сургууль

3

д

35

ХУД

Буянт-Ухаа

3

е

36

СХД

ИЦ-2

3

в

37

БГД

13-р сургууль

3

ж

38

БГД

Монгени ЦС

3

в

39

ЧД

50-р сургууль

3

а

40

БГД

13-р сургууль

3

г

41

ЧД

50-р сургууль

3

г

42

СХД

ИЦ-3

3

ё

43

СБД

Соёмбо

3

а

44

ЧД

50-р сургууль

3

д

45

БГД

28-р сургууль

3

а

46

СХД

ИЦ-1

3

б

47

БГД

ЭУЦС-78

3

12

48

ЧД

24-р сургууль

3

д

49

ЧД

50-р сургууль

3

б

50

ХУД

115-р сургууль

3

в

51

БГД

93-р сургууль

3

Б

52

БЗД

120-р сургууль

3

б

53

СХД

76-р сургууль

3

ж

54

БГД

Оюуны Ундраа ЦС

3

5

55

БГД

28-р сургууль

3

б

56

НД

109-р сургууль

3

а

57

СХД

ИЦ-1

3

в

58

ЧД

50-р сургууль

3

в

59

БЗД

Шавь ЦС

3

ё

60

СХД

106-р сургууль

3

г

61

СХД

76-р сургууль

3

б

62

СБД

1-р сургууль

3

б

63

СХД

76-р сургууль

3

г

64

СХД

106-р сургууль

3

б

65

БГД

Сэтгэмж ЦС

3

б

66

БГД

Оюуны Ундраа ЦС

3

12

67

ЧД

23-р сургууль

3

д

68

СБД

Шинэ үе

3

а

69

НД

ЭОЦС

3

1

70

НД

ЭОЦС

3

2

71

БЗД

120-р сургууль

3

а

72

ХУД

60-р сургууль

3

а

73

СБД

4-р сургууль

3

г

74

БГД

Монгени ЦС

3

а

 4-р анги:

Д/д

Дүүрэг

Сургууль

Анги

Бүлэг

1

СХД

ИЦ-1

4

ё

2

СБД

6-р сургууль

4

а

3

СБД

1-р сургууль

4

Г

4

СБД

1-р сургууль

4

В

5

СХД

ИЦ-2

4

в

6

СХД

ИЦ-1

4

в

7

СБД

1-р сургууль

4

Б

8

СБД

1-р сургууль

4

Д

9

СБД

1-р сургууль

4

А

10

СХД

ИЦ-1

4

з

11

СХД

76-р сургууль

4

е

12

СХД

ИЦ-1

4

а

13

ЧД

50-р сургууль

4

а

14

СХД

ИЦ-1

4

д

15

СХД

ИЦ-1

4

и

16

ЧД

39-р сургууль

4

д

17

СХД

ИЦ-1

4

б

18

ХУД

60-р сургууль

4

г

19

ХУД

15-р сургууль

4

в

20

ХУД

15-р сургууль

4

б

21

ЧД

5-р сургууль

4

а

22

БЗД

Амгалан

4

а

23

СБД

6-р сургууль

4

б

24

СХД

106-р сургууль

4

a

25

БЗД

14-р сургууль

4

в

26

БГД

38-р сургууль

4

а

27

СХД

76-р сургууль

4

б

28

БЗД

Шавь

4

а

29

БГД

93-р сургууль

4

Б

30

СХД

ИЦ-2

4

б

31

СХД

76-р сургууль

4

д

32

ЧД

39-р сургууль

4

б

33

ЧД

5-р сургууль

4

ё

34

СХД

ИЦ-1

4

е

35

ЧД

50-р сургууль

4

в

36

БГД

93-р сургууль

4

А

37

ЧД

37-р сургууль

4

Б

38

БГД

13-р сургууль

4

в

39

ЧД

50-р сургууль

4

д

40

БЗД

14-р сургууль

4

е

41

БЗД

84-р сургууль

4

а

42

ХУД

60-р сургууль

4

б

43

ХУД

Буянт-Ухаа

4

е

44

СБД

4-р сургууль

4

г

45

БЗД

14-р сургууль

4

а

46

СБД

45-р сургууль

4

б

47

СБД

4-р сургууль

4

в

48

СБД

58-р сургууль

4

ё

49

СХД

ИЦ-3

4

а

50

БГД

38-р сургууль

4

в

51

ХУД

60-р сургууль

4

а

52

БЗД

120-р сургууль

4

б

53

БЗД

14-р сургууль

4

д

54

БГД

13-р сургууль

4

е

55

БЗД

Шавь

4

й

56

СХД

ИЦ-3

4

и

57

БЗД

120-р сургууль

4

а

58

БЗД

120-р сургууль

4

в

59

ХУД

18-р сургууль

4

б

60

СХД

105-р сургууль

4

г

61

НД

109-р сургууль

4

а

62

ЧД

39-р сургууль

4

а

63

ЧД

50-р сургууль

4

б

64

БГД

ЭУЦС-78

4

9

65

СБД

58-р сургууль

4

а

66

СБД

45-р сургууль

4

в

67

ХУД

60-р сургууль

4

в

68

БГД

20-р сургууль

4

г

69

ЧД

17-р сургууль

4

в

70

БГД

Сэтгэмж

4

д

71

СХД

106-р сургууль

4

б

72

ЧД

5-р сургууль

4

е

73

СХД

ИЦ-3

4

з

74

БЗД

84-р сургууль

4

г

75

СХД

ИЦ-3

4

б

76

СХД

106-р сургууль

4

г

77

СХД

106-р сургууль

4

в

78

ЧД

5-р сургууль

4

в

 5-р анги:

Д/д

Дүүрэг

Сургууль

Анги

Бүлэг

1

СХД

ИЦ-1

5

к

2

СБД

1-р сургууль

5

б

3

НД

119-р сургууль

5

2

4

СБД

1-р сургууль

5

а

5

БГД

113-р сургууль

5

в

6

СХД

ИЦ-3

5

и

7

СХД

ИЦ-1

5

и

8

БГД

38-р сургууль

5

а

9

БНД

Боловсрол ЦС

5

3

10

СБД

6-р сургууль

5

а

11

ХУД

18-р сургууль

5

б

12

БЗД

84-р сургууль

5

а

13

СХД

104-р сургууль

5

б

14

СБД

1-р сургууль

5

в

15

ЧД

50-р сургууль

5

а

16

БГД

38-р сургууль

5

б

17

СХД

105-р сургууль

5

г

18

ХУД

15-р сургууль

5

б

19

ЧД

24-р сургууль

5

Г

20

ЧД

39-р сургууль

5

г

21

ЧД

Олонлог

5

а

22

СБД

1-р сургууль

5

г

23

БЗД

84-р сургууль

5

б

24

БЗД

14-р сургууль

5

ж

25

БЗД

14-р сургууль

5

ё

26

ЧД

23-р сургууль

5

Е

27

БЗД

Шавь

5

ж

28

СБД

58-р сургууль

5

е

29

СХД

76-р сургууль

5

д

30

ЧД

39-р сургууль

5

в

31

БЗД

14-р сургууль

5

б

32

БЗД

53-р сургууль

5

б

33

СБД

35-р сургууль

5

а

34

СХД

ИЦ-3

5

к

35

СБД

Шинэ үе

5

б

36

СБД

45-р сургууль

5

б

37

БЗД

14-р сургууль

5

г

38

ЧД

17-р сургууль

5

г

39

БЗД

48-р сургууль

5

е

40

ЧД

23-р сургууль

5

B

41

СБД

Логарифм

5

а

42

СХД

ИЦ-1

5

е

43

СХД

ИЦ-3

5

д

44

БЗД

48-р сургууль

5

а

45

БГД

Монгени

5

д

46

БЗД

48-р сургууль

5

ё

47

СХД

104-р сургууль

5

а

48

СХД

ИЦ-1

5

г

49

БЗД

14-р сургууль

5

д

50

ЧД

50-р сургууль

5

д

51

БЗД

79-р сургууль

5

е

52

ХУД

115-р сургууль

5

б

53

БЗД

102-р сургууль

5

а

54

ХУД

115-р сургууль

5

а

55

НД

119-р сургууль

5

1

56

БЗД

14-р сургууль

5

а

57

СХД

ИЦ-1

5

в

58

БГД

Сэтгэмж

5

в

59

БЗД

21-р сургууль

5

б

60

БЗД

79-р сургууль

5

б

61

БГД

13-р сургууль

5

д

62

СХД

ИЦ-2

5

д

63

БЗД

48-р сургууль

5

б

64

БНД

Гүн Галуутай ЦС

5

2

65

ЧД

57-р сургууль

5

г

66

СХД

76-р сургууль

5

е

67

БГД

ЭУЦС-54

5

1

68

БГД

73-р сургууль

5

а

69

БГД

ЭУЦС-78

5

8

70

БГД

38-р сургууль

5

в

71

БГД

93-р сургууль

5

Б

72

БЗД

44-р сургууль

5

Б

73

ЧД

24-р сургууль

5

В

74

БНД

Боловсрол ЦС

5

4

75

БЗД

53-р сургууль

5

в

76

ЧД

23-р сургууль

5

Г

77

НД

109-р сургууль

5

б

78

СХД

ИЦ-3

5

е

79

ЧД

5-р сургууль

5

а

80

БГД

93-р сургууль

5

В

81

БГД

13-р сургууль

5

в

82

БЗД

79-р сургууль

5

д

83

ХУД

32-р сургууль

5

А

84

СХД

ИЦ-3

5

з

85

СБД

4-р сургууль

5

б

86

СХД

106-р сургууль

5

а

87

ХУД

15-р сургууль

5

в

88

ЧД

Олонлог

5

б

89

ЧД

37-р сургууль

5

Б

90

БЗД

84-р сургууль

5

в

91

ЧД

57-р сургууль

5

в

92

ЧД

50-р сургууль

5

г

93

СБД

6-р сургууль

5

в

94

СХД

76-р сургууль

5

в

95

БГД

28-р сургууль

5

а

96

СХД

ИЦ-1

5

ж

97

БЗД

92-р сургууль

5

в

98

СХД

105-р сургууль

5

д

99

ХУД

60-р сургууль

5

а

100

БГД

28-р сургууль

5

д

101

СХД

129-р сургууль

5

а

102

СБД

4-р сургууль

5

а

103

БЗД

84-р сургууль

5

е

104

БГД

ЭУЦС-78

5

7

105

БЗД

14-р сургууль

5

е

106

БЗД

33-р сургууль

5

а

107

БНД

Гүн Галуутай ЦС

5

5

108

НД

Голомт

5

1

109

СБД

58-р сургууль

5

б

110

БГД

93-р сургууль

5

А

111

СБД

45-р сургууль

5

в

112

БГД

Сэтгэмж

5

г

113

БГД

28-р сургууль

5

б

114

БЗД

Амгалан

5

д

115

БЗД

48-р сургууль

5

г

116

СХД

ИЦ-1

5

ё

117

ХУД

52-р сургууль

5

а

118

СХД

9-р сургууль

5

а

119

БНД

Боловсрол ЦС

5

5

120

СБД

Хобби

5

С

121

ЧД

24-р сургууль

5

Д

122

БНД

Боловсрол ЦС

5

6

123

СБД

2-р сургууль

5

г

124

СБД

45-р сургууль

5

а

125

НД

119-р сургууль

5

4

 НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

БАГА АНГИЙН ЗАН-ИЙН АХЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

2017 оны 04-р сарын 20 Нийтэлсэн Urtnasan
2017.04.21-ний бага ангийн ЗАН-ийн ахлагч нарын сургалт семинар хойшилж 2017 оны 4 сарын 26-ний 14.00 цагаас ЧД-ийн 17-р сургууль дээр болно. Зарыг цааш нь дамжуулаарай.

Нэг. Эрх зүйн үндэслэл

· Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

Хоёр. Зохион байгуулалт

o Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтын 2017 оны А/20 дугаар тушаалаар батлагдсан 2016-2017 оны хичээлийн жилд багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамжийн дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлнэ. 

o Сургалтын менежерүүд холбогдох материалыг Нийслэлийн Боловсролын газар 505 тоотод авчирна

o Багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

o Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

o Хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй

Гурав. Материал хүлээн авах хуваарь, хугацаа

Дүүргүүд

Хугацаа

Сүхбаатар дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

V/03     9.00 -10.30 цагт

Баянгол дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

V/03 10.30-12.00цагт

Баянзүрх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

V/03    14.00 -16.00 цагт

Хан-Уул, Багахангай дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

V/04     9.00 -10.30 цагт

Чингэлтэй, Налайх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

V/04     10.30-12.00цагт

Сонгинохайрхан, Багануур дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

V/04     14.00 -16.00 цагт

Удирдамжийг www.edub.edu.mn  вэб сайтаас аваарай.

Нийслэлийн Боловсролын газар

Бага боловсролын залуу багш нарын үйл ажиллагааг сурталчлах, тэдний нэр хүндийг өргөж, хамтын ажиллагааг сайжруулан хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, хичээл заах арга туршлагыг түгээн дэлгэрүүлж, ээлжит хичээлийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн 1-5 жил ажиллаж байгаа багш нарын ур чадварын уралдааныг 4-р сарын 13-14-ны өдрүүдэд БГД-ийн 40-р