Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 295 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Зөв Монгол хүүхэд" үндэсний хөтөлбөр, БШУ-ны сайдын "Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх тухай" 2014 оны 01 дугаар албан даалгавар, БШУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын "Удирдамж батлах тухай"  2014 оны А/330 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа"-ны дагуу сургууль, бүс, дүүргийн туршлага солилцох зөвлөгөөнийг 3-р сард нийслэлийн дүүргүүд зохион байгуулж байгаа билээ. Нийслэлийн "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагаа"-ны туршлага солилцох зөвлөгөөн 4 сарын 20-оос хойш зохион байгуулагдана. Иймээс сурагчдын амралтаар буюу 2015 оны 3 сарын 30-31, 4 сарын 1-ний өдрийн зохион байгуулагдах туршлага солилцох зөвлөгөөнийг хойшлуулсныг мэдэгдье. Зарыг цааш дамжуулна уу.

Нэг. Зорилго

ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарыг спортын үйл ажиллагаанд өргөнөөр оролцуулах, нийтийн биеийн тамираар хичээллүүлж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, волейболын спортыг сурталчилж ур чадварыг нь дээшлүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлж спортоор тэргүүлэгч багийг шалгаруулахад тэмцээний зорилго оршино.

Хоёр. Тэмцээн явагдах хугацаа, тоглолтын журам

Тэмцээн нь волейбол, олс таталтын төрлүүдээр  2015 оны 04 дүгээр сарын 02, 03-ны өдрүүдэд БГД-ын Шинэ Эрин, 20 дугаар сургууль дээр зохион байгуулагдана. Ерөнхий боловсролын сургууль /цэцэрлэг/-ийн мэргэжил бүрээс шалгарсан эрэгтэй, эмэгтэй нэг нэг баг оролцох бөгөөд баг тус бүр дасгалжуулагч, 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Олс таталт /эрэгтэй-5,эмэгтэй-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна/.Тэмцээнд энэ хичээлийн жилд тухайн сургууль, цэцэрлэгт үндсэн багшаар ажиллаж байгаа биеийн тамирын мэргэжлийн бус багш нар оролцоно. Тэмцээний журмыг зөрчсөн тохиолдолд багийг тэмцээнээс хасна.

Гурав. Тэмцээний зохион байгуулалт

Нийслэлийн Боловсролын газар, Монголын Волейболын холбоотой хамтран тэмцээнийг зохион  явуулна. Тэмцээнийг спортын холбоодоос томилогдсон шүүгч шүүнэ. Tамирчин өгсөн мэдүүлгийн дагуу тэмцээн дуустал тухайн багтаа тоглох ба өөр багт шилжин тоглохгүй.

Дөрөв. Техникийн зөвлөгөөн, тэмцээний мэдүүлэг

Тэмцээний техникийн зөвлөгөөнийг 2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12:00 цагт Багш хөгжлийн ордны 505 тоот өрөөнд явуулна. Техникийн зөвлөгөөнд НБГ-ын мэргэжилтнүүд багийн ахлагчийн хамт  багийн мэдүүлэг, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хамт авч ирнэ.          

Тав. Шагнал, урамшуулал

Тэмцээнд амжилттай оролцож 1, 2, 3-р байр эзэлсэн багийг алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, нийлбэр дүнгээр эхний байр эзэлсэн багт шилжин явах цом, өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна. Волейболын төрөлд шилдэг “Тэгш тоглогч” эрэгтэй эмэгтэй тамирчин, хамгийн сайн хөгжөөн дэмжигч багийг шалгаруулж шагнана.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Энэхүү удирдамжийн дагуу бага ангийн багш нарын маань 4 жилийн аварга баг 5 дахь жилдээ оролцох тул та бүхнийг дэмжээрэй гэж хүсэж байна. 

Маргааш буюу 2015.03.17-ний бага ангийн сургалтын менежерүүдийн семинар сайн хичээлийн зөвлөгөөний хуваариас шалтгаалан хойшилж, 2015.03.25-ний 14 цагаас 24-р сургууль дээр хийх болсон тул сургалтын менежерүүд цагтаа хамрагдана уу. Зарыг цааш дамжуулна уу.

Нэг: Тэмцээний зорилго

· Багш нарын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, спортын ур чадварыг дээшлүүлэх

· Спортоор тэргүүлэгч багш нарын баг хамт олныг шалгаруулах

Хоёр: Хамрах хүрээ

· Тэмцээнд дүүргүүдийн ЕБС-ийн энэ хичээлийн жилд ажиллаж байгаа зөвхөн бага ангийн багш нар оролцоно.

Гурав: Тэмцээний хугацаа

· Тэмцээнийг Баянзүрх дүүргийн Монтурк, “Амгалан” цогцолбор сургуулиудын зааланд 2015 оны 3 дугаар сарын 13-нд 08:30 цагт дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж явуулна.

Дөрөв: Тэмцээний төрөл, бүрэлдэхүүн

· Волейбол (Дүүргүүдээс шалгарсан 12 хүнтэй баг тоглоно. Эрэгтэй

багийг сугалуулан бүрдүүлнэ.)

· Ширээний теннис (Эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр нэг тамирчин)

· Шатар (Эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр нэг тамирчин)

· Буухиа (Эрэгтэй-5, эмэгтэй-5 тамирчин)

· Олс таталт (Эрэгтэй-2, эмэгтэй-6 тамирчин) гэсэн спортын таван төрлөөр явагдана.

Тав: Тэмцээн зохион байгуулах удирдамж

5.1 Дүүрэг бүрээс бага ангийн багш нараас бүрдсэн 1 баг оролцоно.

5.2 Тэмцээнд оролцох багууд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

ь Тэмцээнд тодорхой шаардлагыг хангасан мэдүүлгийн дагуу оролцоно.

ь Баг нь нэг ижил өнгийн хувцастай тэмцээнд оролцоно.

5.3 Тоглолтын хугацааг шүүгч нарын шийдвэрээр тогтооно.

5.4 Тэмцээний журам заавар зөрчиж үндсэн багшаас бусад гадны хүн тоглуулсан, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн баг тамирчдыг тэмцээнээс хасах хүртэл арга хэмжээ авна.

Зургаа: Бүртгэл

6.1 Техникийн зөвлөгөөн 2015 оны 3-р сарын 11-ны 11:00 цагаас Баянзүрх дүүргийн 84-р сургууль дээр болно.

6.2 Тэмцээнд оролцох гишүүдийн мэдүүлэг, бооцооны 100000 төгрөгийг 2015 оны 3-р сарын 11-ны өдөр техникийн зөвлөгөөнд ирэхдээ авч ирнэ. Заасан хугацаанд мэдүүлэг, бооцооны мөнгийг авчирч өгөхийг анхаарна уу.

6.3 Тоглогчийн мэдүүлэг: Дараах загвараар авч ирнэ үү.

Овог нэр

нас

хүйс

Регистрийн дугаар

Хувийн дугаар

Спортын төрөл

Спортын цол

Утасны дугаар

Сургууль

Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ц.Отгонбагана иргэдтэй хийх уулзалтыг түргэн шуурхай, орон зайн хамаарахгүй онлайн хэлбэрээр анх удаа явуулж байна.

 Дэлгэрэнгүй»

2014-2015 оны хичээлийн жилийн   

• Багшлах эрх олгох материал бүрдүүлэлтийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ноос,  

• Багшийн мэргэжлийн зэрэг олгох материалын бүрдүүлэлтийг 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрөөс тус тус авна.

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Бага ангийн сургагч багш нарын боловсруулж буй “Сайн хичээлийн төлөвлөлт” төслийн хүрээнд нэгж хичээлийн хөтөлбөр шалгаруулах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг энд дарж татаж авна уу.  Энэхүү шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сайтар боловсруулан сайжруулж 2015 оны 3 сарын 5-ны өдөр хүлээлгэн өгнө үү.

Улаанбаатар хот 2015 оны 2 дугаар сар 24

Зорилго: ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын зан суртахууны төлөвшил, уламжлалт аж төрөх ёс, үндэсний өв соёл, бахархлаа дээдэлж,  түүнээс суралцах хэрэгцээ сонирхлыг бий болгоx

Зохион байгуулагч: Нийслэлийн боловсролын газар

Хамтран зохион байгуулагч: Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс, 17-р сургууль

Хугацаа: 2015 оны 03 сарын 10-ны 0900 цагт

Хаана: 17 дугаар сургуулийн “Урлаг танхим”-д

Хамрах хүрээ: Нийслэлийн 9 дүүрэг тус бүрээс эхний байр эзэлсэн 2 баг оролцоно.

Багийн бүрэлдэхүүн: Баг I -Y ангийн тус бүр 1 сурагч буюу 5 гишүүнтэй байна.

Тавигдах шаардлага:

- Багийн гишүүд Монгол үндэсний дээл хувцсаар жигдэрсэн байх

- Багийн нэр нь монгол ёс заншил, өв уламжлалын агуулгыг илэрхийлсэн байх

- Баг өөрийн онцлогоо илэрхийлсэн энгэрийн тэмдэгтэй байх

- Багийн гишүүн бүр сурагчийн хувийн хэрэгтэйгээ ирэх

Бүртгэл: Тэмцээнд оролцогч баг бүр 03-р сарын 04ний 1400 цагт НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд мэдүүлэг, 20000 төгрөгийн хамт авч ирж бүртгүүлнэ.

1. Нээлтийн ажиллагаа

2. Дүүргийн суралцагчдын амжилт бүтээлтэй танилцах үйл ажиллагаа

3. Багийн мэндчилгээ –Сугалааны дарааллаар баг бүр 3-4 минут

4. Гишүүдийн ганцаарчилсан тэмцээн 5 хэсэгт зэрэг явагдана.

А хэсэг I ангийн оролцогч Дааганы уралдаан (Морь уралдуулах)

Б хэсэг II ангийн оролцогч Ардын аман зохиол (Оньсого таах)

В хэсэг III ангийн оролцогч Үгийн сүлжээ (Монгол ахуйтай холбоотой)

Г хэсэг  IY ангийн оролцогч Монгол наадгай (Шагай шүүрэх)

Д хэсэг Y ангийн оролцогч Монгол ёс заншлын агуулгатай асуулт

Шагнал урамшуулал: Багийн 6 үзүүлэлтийн онооны дунджаар дүнг нэгтгэж гаргана.

- Тэргүүн байр- 1, Өргөмжлөл, шилжин явах цом, дурсгалын зүйл

- Дэд байр- 1, Өргөмжлөл, дурсгалын зүйл

- Гуравдугаар байр- 1, Өргөмжлөл, дурсгалын зүйл

- Тусгай байр- 2, Дурсамж, дурсгалын зүйл

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ЭХ ХЭЛЭЭРЭЭ ЗӨВ САЙХАН БИЧИЦГЭЭЕ”

НИЙСЛЭЛИЙН ЕБС-ИЙН III-IY АНГИУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ

2015.02.02

ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол улсын Засгийн газраас баталсан “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөрийн хүрээнд БСШУЯ-аас Боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ шинэчлэлийн бодлогын нэг хэсэг болох бага боловсролын шинэчлэл нь сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном, зөвлөмжийг шинэчлэн боловсруулахаас эхэлсэн бөгөөд 2013-2014 оны хичээлийн жилд 40 лаборатори сургууль дээр турших ажлыг хийсэн. Үүний үр дүнд сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном, зөвлөмжийг засан сайжруулж, 2014-2015 оны хичээлийн жилээс бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд багш хүүхэд бүрийнхээ авьяас сонирхол, чадвар, хувийн онцлог шинжийг нээн илрүүлж, тэднийг эх хэлээрээ чөлөөтэй харилцах чадвартай, сурах арга барилтай, зөв монгол хүүхэд болгон төлөвшүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа билээ. Иймд эх хэлээрээ зөв сайхан ярьж, бодол санаагаа ойлгомжтой илэрхийлэн бичих чадвартай анги хамт олныг тодруулж, тэдэнд чанартай сайн хичээлийг зохион байгуулан, хүүхэд бүртээ хүрч ажилладаг багш нарыг илрүүлэн урамшуулах шаардлага гарч байна.

ЗОРИЛГО

Суралцагчдын бүтээлчээр унших, сонсох, ойлгож тогтоох, ойлгосноо илэрхийлэн бичлэгийн дэгийн дагуу зөв, цэвэр бичих чадварыг хөгжүүлэх

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1.1 Монгол хэлний олимпиадад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 3, 4-р ангийн суралцагчид анги хамт олноороо оролцоно.

1.2 Олимпиад нь 3 даваатай байх ба сэдвийг НБГ боловсруулна.

1.3 Зохион байгуулалт, хугацаа

Даваа

Хаана болох

Зохион байгуулалт

Нэгийн даваа

Сургууль дээр

2015 оны 03 сарын 24ий өдөр 10:00 цагт зохион байгуулна.

3-4-р ангийн бүх бүлэг хамрагдана. Олимпиадын дүн мэдээг анализын дагуу тухайн өдөрт багтаан НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд файлаар болон хэвлэмэл байдлаар ирүүлнэ. Дүн мэдээг магадлан шалгаж, хоёрын даваанд орох анги бүлгийг тодруулан веб сайтаар зарлана.

Олимпиадын сэдвийг 2015 оны 03 сарын 24-ний өдрийн 8:00 цагт НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс сургалтын менежер өөрийн биеэр ирж авна.

Хоёрын даваа

Сургууль дээр

2015.04.15-ны 10:00 цагт зэрэг зохион байгуулна. Олимпиадын хоёрын даваанд орсон анги бүлгүүдийн дүн мэдээг тухайн өдөрт багтаан НБГ-т файлаар болон хэвлэмэл байдлаар ирүүлнэ. Ирсэн мэдээг хянаж магадлаад гурвын даваанд орох анги бүлгүүдийг вэб сайтаар мэдээлнэ.

Олимпиадын II давааны сэдвийг 2015 оны 04 сарын 15-ний өдрийн 8:00 цагт НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс сургалтын менежер өөрийн биеэр ирж авна.

Гурвын даваа

Хотод

2015 оны 05 сарын 6-ны өдөр олимпиадын III давааны сэдэв авсан багш нар хуваарийн дагуу тухайн сургууль дээр очиж, олимпиадыг аваад, материалыг битүүмжлэн НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд авчирч өгнө.

Олимпиадын III давааны сэдвийг 2015 оны 05 сарын 06-ний өдрийн 09 цагаас НБГ-ын

бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс өөрийн анги нь III шатанд шалгарсан багш нар ирж авна

ХОЁР. ОЛИМПИАДЫН ДҮН ГАРГАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ

2.1 Олимпиадын комиссыг НБГ-ын даргын тушаалаар томилно.

2.2 Олимпиадад оролцогчдын материалыг засах, дүгнэх ажлыг НБГ-аас гаргасан зааврын дагуу олимпиадын комисс үнэлж дүгнэнэ.

2.3 Гурвын давааны дүн мэдээг нэгтгэж, 85%-аас дээш дүгнэгдсэн анги хамт олныг монгол хэлний “Зөв сайхан бичигтэн анги”-аар шалгаруулж “Батламж” олгоно.

 ОЛИМПИАДЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

ЗОРИЛГО

Бага боловсрол төгсөгчдийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг хүүхэд бүрийн сурах чадвар, сурлагын ахицаар тооцох замаар багшийн ажлыг бодитой үнэлэхэд чиглэнэ.

НЭГ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

1.1 Чанарын шалгалтад нийслэлийн төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-р ангийн бүх бүлэг анги хамт олноороо оролцоно.

ХОЁР. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1 Чанарын шалгалтын комиссыг НБГ-ын даргын тушаалаар томилно.

2.2 Шалгалтад орж буй сургууль дээр захирлын тушаалаар батлагдсан комисс ажиллана.

2.3 Чанарын шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр 2 үе шаттай зохион байгуулна.

Үе шат

Хаана болох

Зохион байгуулалт

Хугацаа

Нэгдүгээр шат

Сургуульд

1. 5-р ангийн бүх бүлэг хамрагдана.

2. Шалгалтын хугацаа 40 минут байх ба заавар аргачлалыг суралцагчдад тайлбарлахгүй.

3. Шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр авах ба дундаа 20 минут завсарлана.

4. Шалгалтыг сургуулийн комисс авах бөгөөд анги удирдсан багш ажиглагчаар оролцоно.

5. Шалгалтын материалыг засагч багш нар зааврын дагуу тойргоор засна.

6. Шалгалтын дүнг нэгтгэн тухайн өдөртөө цаасаар болон электрон хэлбэрээр НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө.

7. Дүн мэдээг хүснэгт -1, 2 загвараар гарган ирүүлнэ.

8. Дүн мэдээг магадлан шалгаж, хоёрдугаар шатанд орох анги бүлгийг тодруулан веб сайтаар зарлана.

Шалгалтын сэдвийг 2015 оны 03 сарын 03-ны өдрийн 8:00 цагт НБГ-ын 505 тоот өрөөнөөс сургалтын менежерүүд ирж авна. 2015 оны 03 сарын 03-ны өдөр 10:00 цагт монгол хэлний, 2015 оны 03 сарын 3-ний өдөр 11:00 цагт математикийн шалгалтыг авна.

Хоёрдугаар шат

Хотод

1. I шатнаас шалгарсан сургууль, бүлгийн судалгааг НБГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэгт заавар өгч хуваарилна.

2. Шалгалтын сэдвийг НБГ-аас томилогдсон төлөөлөгч тухайн сургууль дээр авч очно.

3. Шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр авах ба дундаа 20 минут завсарлана.

4. Шалгалтын материал дээр ямар ч нэр хаяг тавихгүйгээр битүүмжилнэ.

5. Битүүмжилсэн материалыг НБГ-ын комисст хүлээлгэн өгнө.

6. НБГ материалыг кодлон хүлээж авах бөгөөд кодыг битүүмжилнэ.

7. Шалгалтын битүүмжилсэн материалыг НБГ дээр сургуулийн төлөөлөлтэй ажлын хэсэг зааврын дагуу тойргоор засаж дүгнэнэ.

2015.05.11

2015.05.12 8:00 цаг

Монгол хэл 2015.05.12 10:00 цаг

Математик 2015.05.12 11:00 цаг

2015.05.12 1230 цаг

2015.05.12

Шалгалтын үеийн дэг

1. Сургуулийн комисс нь шалгалт авах танхим, хувилах машин, цаас, шохой бусад шаардлагатай хэрэгслийг урьдчилан бэлтгэж, шалгалтын орчин бүрдүүлсэн байна.

2. Тухайн сургуульд томилогдсон төлөөлөгч нь сургуулийн комиссын гишүүдийн хамт шалгалтын сэдвийн битүүмжлэлийг шалган задалж, дугтуйг задалсан өрөөнд сэдвийг сурагчдын тоогоор хувилна.

3. Шалгалтын сэдэв задлах, хувилах, шалгалтын явц болон материал битүүмжлэхэд тэмдэглэл хөтөлнө.

4. Шалгалтын хугацаа 40 минут байх ба суралцагчдад ямар нэгэн тайлбар, заавар өгөхгүйгээр хүүхдийн тоогоор сэдвийг тараан өгч эхлүүлнэ.

5. Сурагчийн бичгийн ажилд хаяг нэр тавихгүй.

6. Шалгалтад анги удирдсан багш ажиглагчаар оролцох ба шалгалтын дэгийг зөрчсөн тохиолдолд сануулга өгнө. Хэрэв анги удирдсан багш зөрчлийг давтан гаргавал ангиас гаргах ба дараагийн шалгалтад ажиглагчаар оролцуулахгүй.

7. Шалгагч багш сургуулийн комиссын төлөөлөгчийг байлцуулан шалгалт авч, сурагчдын материалыг битүүмжилнэ.

ГУРАВ. ЧАНАРЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН ГАРГАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ

3.1 Үнэлгээг гаргахдаа засагч багш нарын төлөөллийг байлцуулан нийслэлийн комисс дүнг нэгтгэн монгол хэл математикийн хичээлийн чанарын индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, дүнг гаргана.

3.2 Шалгалтын комисс бүх бүлгийг индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, эхний бүлгүүдийг шалгаруулна.

3.3 Дүнг НБГ-ын удирдлагын зөвлөлд танилцуулан шийдвэр гаргуулна.

3.4 Y ангийн эхний ... бүлгийг “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх журам”-ын дагуу шагнаж урамшуулна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

 Бага ангийн сургалтын менежерүүд доорх судалгааг багш нараас авч нэгтгэн дүүргийнхээ Боловсролын хэлтсийн бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүдэд  2015 оны 3 сарын 10, 4 сарын  10-ны дотор ирүүлнэ.

Нийслэлийн бага ангийн бүх сургагч багш нар маргааш буюу 2015.02.25-ны 14 цагаас БГД-ийн 20-р сургууль дээр сургалттай тул цагтаа цугларна уу. Зарыг цааш дамжуулна уу.

Мэндчилгээ

2015 оны 02-р сарын 23 Нийтэлсэн Urtnasan
Ургах улаан нарнаасаа цог хийморийн илчийг авч Уудам хєх тэнгэрээсээ уужрал ухаарлын ухаанаа сэлбэж Учран золгох хүн бүртээ сэтгэлийн сайхан үгийг бэлэглэж Угтан байгаа хонь жилдээ дэлгэр сайхан шинэлээрэй

НБГ-ын удирдлагуудын хичээлд суух хуваарь

2015 оны 02-р сарын 10 Нийтэлсэн Urtnasan

Д/д

Дүүрэг

Сургуупь

II сар

III сар

IY сар

Y сар

1

Баянгол

51-р сургууль

2.04

2

113-р сургууль

3.04

3

38-р сургууль

3.25

4

Сэтгэмж ЦС


4.07

Эрдмийн Ундраа 78


5.04

5

Баянзүрх

88-р сургууль

2.13

6

87-р сургууль

3.02

7

102-р сургууль

5.08

8

92-р сургууль

4.06

Шавь ЦС

4.20

9

Сүхбаатар

1-р сургууль

2.09

10

6-р сургууль

3.06

11

31-р сургууль

4.13

12

2-р сургууль

5.15

4-р сургууль

4.28

13

Сонгинохайрхан

9-р сургууль

2.16

14

12-р сургууль

3.11

15

76-р сургууль

4.14

16

Ирээдүй 1-р бага

5.05

17

105-р сургууль

5.13

18

Хан-Уул

114-р сургууль

3.13

19

10-р сургууль

2.11

20

41-р сургууль

4.22

21

118-р сургууль

5.19

22

Чингэлтэй

57-р сургууль

3.16